សង្កេតមើល! មេដៃរបស់អ្នកត្រឹមរយៈពេល ៣ វិនាទីដើម្បីដឹងពីអនាគតអ្នក

ដៃគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតរបស់មនុស្ស ការមើលមេដៃអាចជួយអ្នកព្យាករណ៍ថាអនាគតរបស់អ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាន

១. ប្រវែងមេដៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូងអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលថាតើប្រវែងមេដៃរបស់អ្នកប្រៀបធៀបទៅនឹងគន្លាក់ទី ១ នៃម្រាមចង្អុលអ្នក។ ប្រសិនបើមេដៃរបស់អ្នកខ្លីជាងចុងម្រាមដៃទីមួយរបស់អ្នកអ្នកគឺជាមនុស្សចិត្តល្អដែលតែងតែជួយអ្នកដទៃហើយជាចូលចិត្តលេងច្រើនបន្តិច។ ច្នេះពេលខ្លះអ្នកត្រូវបានអ្នកដទៃបញ្ឆោតយ៉ាងងាយស្រួលដែលឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីភាពងាយស្រួលនៃទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលអ្នកចាស់ទៅអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យកាន់តែច្រើនដោយសារភាពចាស់ទុំជាក់លាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


២. គម្លាតមេដៃ

ប្រសិនបើមេដៃអ្នកខិតទៅជិតម្រាមដៃ ៤ ផ្សេងទៀត អ្នកអាចនឹងអាត្មានិយមបន្តិច ហើយជារឿយៗយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតជាខ្លាំង។ ជាធម្មតាមនុស្សទាំងនេះដឹងពីរបៀបរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដូច្នេះជាទូទៅពួកគេមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនអំពីវត្ថុទ្រព្យឡើយហើយជីវិតរបស់ពួកគេតែងតែពោរពេញដោយភាពពេញលេញ។ ប្រសិនបើមេដៃនៅឆ្ងាយពីម្រាមដៃ ៤ ផ្សេងទៀតវាបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាម អាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសជុំវិញដូច្នេះជីវិតពិតជាមានភាពសុខសាន្តនិងរីករាយ។ ប្រសិនបើពួកគេបានស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ពួកគេនឹងមានចិត្តតែមួយចំពោះបុគ្គលនោះដូច្នេះអ្នកណាដែលទទួលបានមនុស្សទាំងនេះនឹងមានសុវត្ថិភាពនិងមានទំនុកចិត្តបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ក្រយ៉ៅមេដៃ

អ្នកដែលមិនមានក្រយ៉ៅដៃគូថខ្យង ភាគច្រើនជាមនុស្សវៃឆ្លាត ឆាប់អន់ចិត្ត ចូលចិត្តស់នៅដោយបើកចំហនិងមិនបើកចំហរដោយ មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ពួកគេ ដូច្នេះពួកគេត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់រាប់អាន។ នៅក្នុងការងារនិងជីវិតតែងតែមានមនុស្សគាំទ្រ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលខ្លះអ្នកអាចនឹងមិនសូវជាចេះអត់ធ្មត់ តែភាគជោគជ័យនៅតែរត់តាមអ្នកជានិច្ច នៅពេលអ្នកកាន់តែចាស់សំណាងរបស់អ្នកមិនល្អទេដូច្នេះនៅពេលអ្នកចាស់ទៅអ្នកអាចទទួលបានភាពសុខសាន្ត មានសុភមង្គលយ៉ាងពេញទំហឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Phunutoday ប្រែ​សម្រួល៖ Iv Madalen

ប្រភពពី សប្បាយ

Leave a Reply

Your email address will not be published.