មិនដែលឃើញពីមុនសោះ!កសិករ​ម្នាក់​យកស៊ុតមាន់​យក្ស​មួយ​គ្រាប់​នៅ​កសិដ្ឋាន ពេល​គាត់​គោះ​វា​មើល​ខាងក្នុង គាត់​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែ​…

តើ​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​ជួបប្រទះ​ឬទេ នៅពេល​គោះ​ស៊ុតមាន់​មួយ ហើយ​ឃើញ​ស៊ុត​មួយទៀត​នៅ​ខាង​​ក្នុង​វា​? នេះ​មិនមែន​ជា​ការលេង​សៀក​នោះទេ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​អ្នក​មើល​ឃើញ​ក្នុង​វីដេអូ​ខាងក្រោម​​គឺជា​ការពិត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នេះ​គឺជា​ករណី​ដែល​កម្រ​បំផុត ដែល​ក្នុង​ស៊ុត​មួយ​មាន​ស៊ុត​មួយទៀត​។​

​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ កសិករ​អូស្ត្រាលី​ម្នាក់​បាន​ឃើញ​ស៊ុតមាន់​មួយ​ដែល​មាន​ទំហំ​ធំ​ខុសប្លែក​ធម្មតា​ ​នៅក្នុង​កសិដ្ឋាន​របស់​គាត់ នៅ​ទីក្រុង Cairns នៃ​រដ្ឋ Queensland​។​

​លោក Scott Stockman អាយុ ៤៧​ឆ្នាំ មិន​ធ្លាប់​ដែល​ឃើញ​ស៊ុតមាន់​យក្ស​ទេ​ពីមុនមក​។ នៅពេល​ដែល​គាត់​ទៅ​រើស​ពងមាន់​នៅ​កសិដ្ឋាន គាត់​មាន​ការភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ​តែ​ទំហំ​ធំ មិន​ធម្មតា​របស់​វា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ស៊ុត​យក្ស​នោះ​មាន​ទម្ងន់ ១៧៦​ក្រាម ដែល​ទំហំ​នេះ​ធំ​ជាង​ស៊ុត​ធម្មតា ៣​ដង​។ អ្វី​ដែល​ធ្វើឲ្យ​គាត់​ កាន់តែ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ទៀត​នោះ​គឺថា នៅ​ពេល​គាត់​គោះ​បំបែក​ស៊ុតមាន់​យក្ស​នោះ គាត់​បាន​ឃើញ​ស៊ុត​មួយទៀត​នៅ​ក្នុង​វា​។​