ហុឹម..! លើកទី១០ហើយដែលឪពុក ដាច់ចិត្តសុំអង្វរកូនស្រី កុំអោយធ្វើរឿងនេះ

ជា​រឿង​ដ៏​ គួរ​ឱ្យ​ភ្ញា ក់ផ្អើល និង​ហួសចិត្ត​បំផុត ខណៈ​ដែល​យុ វតី​ជា ​សិស្សសាលា ​ម្នាក់​នេះ ព្រោះតែ​ សេពគប់​មិ ត្តភក្តិ​មិនល្អ វក់​នឹង​ការ​ដើ រ​លេង​សប្បាយ ភ្លេច​ការ​រៀនសូ ត្រ លុះ​ឪពុក ​ម្តាយ ​ស្តីបន្ទោសក៏​មួម៉ៅ​ក្តៅចិត្ត​ទា មទារ​ចុះ​ចេញពី ផ្ទះ​ទៅ​រស់ នៅ​ជាមួយ​មិត្តភក្តិ ទោះជា​ឪពុ ក​ម្តាយ​លើក​ហេតុ ផល​មក​ពន្យល់ និង​អង្វរក​យ៉ាងណា ក៏​កូនស្រី ​មិន​ខ្ចី​ស្តាប់ ទើប​ឪ ពុក​ម្តាយ ​ដាច់​ចិ ត្ត​ថត​បង្ហោះ​ហ្វេ ​ស​ប៊ុ​ក ទុកជា​មេរៀន​ស ម្រា ប់​ក្មេង​ស្រី​ផ្សេ ង​ៗ​ទៀត កុំឱ្យ​យក​គំរូ​តាម​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវតី​ដែ ល​វក់​នឹ ង​ការ​សប្បាយ ​ភ្លើតភ្លើន រហូត​ដល់ ​ទាមទារ​ចុះ​ ចេញពីផ្ទះ​ទៅ​រស់នៅ ​ជាមួយ​មិ ត្តភក្តិ សូ​ម្បី​តែ​ឪពុក​ ម្តាយ​ហា មឃាត់អង្វរក​ក៏​មិន​ខ្ចី​ស្តាប់​រូប​នេះ មិន​ត្រូវ​បាន​ស្គា ល់​ពី​អត្តសញ្ញាណ ​នោះ​ទេ គ្រាន់តែ ​ពិនិត្យ​តា ម​ភិនភាគ មាន​វ័យ​ចន្លោះ​ ១៤ ទៅ​១៥​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តា ម​រយៈ​វី​ដេ​អូ​ ឃ្លី​ប​រយៈពេល​២​នាទី និង​០៧​វិនាទី ដែល​ ត្រូវ​បាន​បង្ហោះ ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​ សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក កាលពី​ពេល ​ថ្មី​ៗ​នេះ បុរស​ជា​ឪពុក​ របស់​យុវតី​ដែល ​ទាមទារ​ចុះ ​ចេញពីផ្ទះ បាន​រៀបរាប់​ទាំង ​អួល​ដើម​កថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“​មានអី​ទេ ថ្ងៃនេះ មាន​តែ​សុំ​ផ្ញើ​ឃ្លី​ប​វី​ដេ​អូ​នេះ ដើម្បី​ឱ្យ​កូន​ ខ្មែរ​ទាំងអស់​ចេះ​ដឹង ជួយ​មើល​ ផង​នេះ មនុស្ស​ដែ ល​មិន​ចេះ​ស្តាប់​ដំបូ ន្មាន​ម៉ែឪ ដើរ​លេង ទៅ​រៀន​មិ ន​ដែល​ចូល​សាលា ដើរ​តែ​ លេង​រហូត គេច​ម៉ែឪ​ប្រ ដៅ រត់​មិន​ចូល​ផ្ទះ ខឹង​ម៉ែឪ ធ្វើ​ម៉េ ច​ឥឡូវ​បើ​គេ ​មិន​ស្តាប់​យើង គេ​ចង់​ចុះ​ចេញពីផ្ទះ យើង​ប្រដៅ​ឃាត់​គេ លើក​ទី​១០​ហើយ ដែល​យើង ​អង្វរ​គេ លន់តួ ជាមួយ​គេ ឥឡូវ​គេ​ មិន​ស្តា ប់​យើង​ទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើង​ធ្វើ ​ជា​ឪ​គេ​វា​លំ បាក​ដល់​ថ្នាក់​ ហ្នឹង​មែន នេះ​ហើយ​ជា​កម្ម​រប ស់​យើង ដែល​យើង​ខំ​ប ង្កើត​គេ​មក តែ​គេ​បែរជា​មិ ន​ស្តាប់​ដំបូន្មាន ​យើង ធ្វើ​ម៉េច​ឪពុក​ម្តា យ​តែងតែ ​ស្រ លាញ់​កូន តែ​កូ ន​គេ​មិន​ដែ ល​ស្រលាញ់​ឪពុក​ម្តា យ​ទេ សូម​កូន​ខ្មែ រ​ទាំងអស់ ​កុំ​យកតម្រាប់ តាម​គាត់​ទៀត ធ្វើ​ម៉េច​បើ​គា ត់​ធ្វើ​ចឹ​ង​ហើយ គាត់​សុខចិ ត្ត​កាត់ កាល់​ម៉ែឪ ចុះ​ចេញពីផ្ទះ សុខចិត្ត​ទៅ​ តាម​មិត្តភក្តិ​គាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​ជា​ជម្រើស​របស់​ គាត់​នេះ ហើយ​គឺជា​ទុក្ខ​ របស់​ម៉ែឪ ម៉ែឪ​មាន​តែ​ទុក្ខ​ប៉ុ ណ្ណឹង កូន​គេ​ដើរ​សប្បាយ ឪពុក​ម្តា យ​គិត​ពី​កូន បារម្ភ​ពី​កូ ន តែ​កូន​មិន​ដែល ​មាន​អារម្មណ៍​ថា ​គិ ត​ពី​ម៉ែឪ​ប៉ុ ណ្ណា​ទេ គិតតែ​ការ ​សប្បាយ​មិន​ចូល​សា លា ហើយ​ឥឡូវ​ជ ម្រើស​ របស់​គាត់ គាត់​សម្រេច​ថា គាត់​ចុះ​ចេញពីផ្ទះ​ទៅ​តាម​មិត្តភក្តិ​របស់​គាត់ ខ្ញុំ​ក៏​អស់ជម្រើ ស​ដែល ខ្ញុំ​ជា​ឪពុក​គ្មាន​ពា ក្យ​អ្វី​ឃាត់​ ទៀត​ទេ គ្រាន់តែ​ចង់ ​ផ្ញើ​វី​ដេ​អូ​ឃ្លី ​ប​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុំ​កុំឱ្យ​កូន​ខ្មែរ​ទាំងអស់ កុំឱ្យ​ធ្វើ​តម្រាប់​តាម​គាត់​អី កុំឱ្យ​ឪពុក​ម្តាយ​មាន ​អារម្ម ណ៍​ឈឺចាប់ ខំ​ចិញ្ចឹម​យើង​ តាំងពី​បាតជើ ង​ក្រហម​រងា ល រហូត​ដល់ ​ប៉ុន​នេះ​ហើយ គេ​ក៏​មិន​ដែល​ស្តាប់ ​យើង​ជា​ឪ ពុក​ម្តាយ​គេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើង​មានអី មាន​តែ​ទឹកភ្នែក យើង​អង្វរ​គេ ក៏​គេ​លែង​ស្តាប់​យើង​ហើយ នេះ​ហើយ​គឺជា ​អារម្មណ៍ ​នៃ​ការ​ ឈឺ​ចុកចាប់​រ បស់​ឪពុក​ម្តាយ គេ​លែង​ស្តាប់ យើ ង​ហើយ ចឹ​ង​ធ្វើ​ម៉េច​ទេ ធ្វើ​ម៉េច​បុ ណ្យ​យើង អកុសល ​ផល​បុណ្យ​រប ស់​យើងធ្វើ​មក​ពី​ជាតិ​មុន​​ បាន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណឹង បាន​ជាតិ​ហ្នឹង​ គេ​មិន​ស្តា ប់​យើង ខ្ញុំ​សូម​អរគុណ និង​សូម​ផ្ញើ​ឃ្លី​ ប​វី​ដេ​អូ​នេះ​ជូន​ដល់​កូន​ខ្មែរ​ទាំ ងអស់ កុំ​យកតម្រាប់​ តាម​គាត់​ត ទៅ​ទៀត​…”​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​វី​ដេ​អូ​ឃ្លី​ប​ខាងលើ ត្រូវ​បាន​ប ង្ហោះ ​ចែក ចាយ​ពេញ​ក្នុង​ប ណ្តាញ​សង្គ ម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក រួច​មក គេ​ ឃើញ​មានការ ​ចែករំលែក និង​ផ្តល់​ជា​មតិ យោបល់​ផ្សេង​ៗ​គ្នា ដោយ​ ក្នុង​នោះ​ខ្លះ​បា ន​លើក​ឡើង​ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​អប់រំ​ទូន្មាន​កូន មិន​គួរ​ថត​យ ក​មក​ប ង្ហោះ​បែប​នេះ​ទេ ព្រោះ​វា​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះ ពាល់​ដល់​អារម្មណ៍​ កូន ពិសេស​កិត្តិយ ស​គ្រួសារ​ទាំងមូ ល ហេតុនេះ​គួ រ​ធ្វើការ​អប់រំ អូស​ទា ញ​ដោ យ​ការ​លួ ងលោម ពាក្យ​សម្តី​ទន់ភ្ល ន់​ប្រសើរ​ជាង​។ ចំណែក​ម តិ​ខ្លះ បា ន​លើក​ឡើង​ថា តាម​អ្វី​ដែល​ បុរស ​ជា​ឪពុក​បាន​រៀបរា ប់​ខាងលើ គឺ​នេះ​មិនមែន​ជា​លើក​ទី​១ នៃ​ការ​អប់រំ​កូ នស្រី​នេះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​លើក​ទី​១០​ហើយ ដែល​ឪពុក ​ម្តាយ​ខំប្រឹង​អប់រំ អង្វរក

អូស​ទាញ​កុំ ឱ្យ​កូ​នូ​ស្រី​ប្រព្រឹត្ត ​ខ្លួន​បែប​នេះ គេច​សាលា ដើរហើរ​សេ ពគប់​ មិត្តភក្តិ​មិនល្អ ពិសេស​ទាម ទារ​ចុះ​ចេញពីផ្ទះ លុះ​អស់ជម្រើស ទើប​បុរស ​ជា​ឪពុក​សម្រេចចិត្ត ​ថត​វី​ដេ​អូ​ឃ្លី​ ប​បង្ហោះ ដើម្បី​កុំឱ្យ​កូ នប្រុស​ស្រី ​ផ្សេង​ ទៀត​យក​គំរូ​ តាម ប៉ុណ្ណោះ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​នេះ មានការ​លើ ក​ឡើង​ផ ង​ដែរ​ថា នេះ​គឺជា​ទ​ង្វើ​ភ្លើ តភ្លើន​របស់ ​យុវវ័យ​ឈា ម រាវ ដែល​កំពុង​វក់​នឹ ង​ការ​ សប្បាយ ភ្លេច​គិតការ​រៀនសូត្រ មិន​ខុស​ពី​សត្វ​មមាច​ប្រលែង​ភ្លើង​ នោះ​ទេ តែបើ​ប ណ្តោយ​ឱ្យ​ស្គាល់​រ សជាតិ​ជីវិ ត​មួយ​ឆា វ​ហើយ ច្បាស់​ ជា​ភ្លឺភ្នែក វិល​មក​រក​ឪពុក​ ម្តាយ​វិញ ​មិន​ខាន​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *