ស្តាប់​ហើយ​រំជួលចិត្ត​! ​មូលហេតុ​ដែល​តារា​កំប្លែង​ជើង​ចាស់ពូ​ កុយ​ ​មក​រស់នៅ​ស្រុក​វិញ​ ​និង​ឈប់​នៅ​ភ្នំពេញ​ ​មក​តែ​ខ្លួន​មួយ ហើយ​មិន​មាន​ប្រពន្ធ​កូន (​មាន​វី​ដេ​អូ​)

ប្រិ​​យ​មិត្ត ​ប្រហែល ជា​​ឆ្ងល់​ហើ យ​មែន​ទេ ទាក់ទ ង​នឹង​តារា​កំប្លែ ង​ជើង​ចាស់ គឺ​លោកពូ​កុយ ហេតុ​អ្វី​មិ ន​មាន​វត្ត​មាននៅ ​លើ​វិ​ថី​សិ ល្បៈ​ទៀត? ហើយ​ឈប់​រស់នៅ​ភ្នំពេញ បែរជា​មក​រស់ នៅ​ស្រុក​កំណើត​គា ត់​វិញ​បែ ប​នេះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើ យ​អ្វី​ដែល​មហា ជន​ឆ្ងល់​ទៀត​នោះ​គឺ ហេតុ​អី​តា រា​កំប្លែ ង​ជើង​ចាស់​រូប​នេះ បែរជា​មក​រស់ នៅ​ស្រុក​កំណើ ត​ដើម​តែ​ខ្លួន​មួយ គឺ​នៅ​ភូមិ​ ព្រែក​ជ្រូក ស្រុក​ស្អាង ខេត្តកណ្តា ល​ដោ យ​មិន​មាន​ប្រពន្ធ​កូន​ម ក​ជាមួយ​ឡើយ មូលហេតុ​អ្វី?

តាម​រយៈ​កិច្ច​សម្ភា សន៍​ជាមួយ ​លោក​អ៊ឹម ជីវ៉ា នាយ​កុយ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នា យ​មាន​អាយុ ៦៤​ឆ្នាំ​ហើយ ឯ​កូន​មាន​ដល់​ទៅ ០៧​នាក់​ឯណោះ​សុទ្ធតែ​មា នគ្រួសារ​អស់ ហើយ រីឯ​ចៅ​វិញ​មា ន​ដល់​ទៅ​១៥​នាក់ កូន​ខ្លះ​រស់នៅ​ក្រៅ ប្រទេស​ជាមួយ​ ម្ដាយ​។ ទាក់ទង​នឹង​ មូលហេតុ​ដែ ល​មក​រស់ នៅ​ស្រុក​កំណើ ត​នេះ​គឺ មិនមែន​គាត់​ លក់​ផ្ទះ​នៅ​ឯ​ភ្នំ ពេញ​ទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺ​ផ្ទះ​នៅ​ភ្នំពេញ​មាន​២ សុទ្ធតែ​ជួល​ឲ្យ​គេ​ ទាំងអស់ បាន​ចំណូល ​ជាង​មួយ​ពាន់​ ដុល្លារ​ដែរ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សុខចិត្ត​យក​ចំណូល​ហ្នឹង​មក​ចាយ និង​រស់នៅ​ស្រុក​កំណើត​វិញ ហើយ​មួយ ទៀត​នៅ​ ស្រុក​មាន​បរិ យាកា ស​ល្អ មាន​កន្លែង​ហាត់ប្រាណ ហើយ​ឆ្លៀត​ពី​ហ្នឹង​ទៀ ត​គឺ​ឡាយ​លក់​ផលិ តផល​ តាម​អន​ឡាញ​ទៅ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយ​កុយ បាន​ឲ្យ​ដឹង​បន្ថែ ម​ទៀត​ថា​រដូ វ​កាល​កូ​,​វី​.​ដ​នេះ ទោះ​នៅ​ភ្នំពេ ញ​ក៏​មិ ន​មានការ​ងារ​ធ្វើ​ដែរ ព្រោះ​មង្គលកា រ​កាត់សក់​ក៏​អ ត់​មាន ការ​សម្ដែង​ ក៏​គ្មាន យ៉ាងណា​ ទោះ​មក​នៅ​ស្រុ ក​យ៉ាងនេះ​ក្ដី ក៏​តារា​ជើង​ ចាស់​យើង​នេះ ​នៅ​មា ន​ចំណូល​ រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​ដែរ ក្នុង​១​ខែ​ៗ មិនមែន​បែ​.​ក​.​បា​.​ក់​គ្រួសារ ឬ​ធ្លា​.​ក់​ខ្លួន​លក់​ផ្ទះ​ មក​ នៅ​ស្រុក​ឡើយ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម​ទស្សនា​វី​ដេ​អូ​ ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​ខា ងក្រោម​នេះ​៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *