មិនដែលដឹងសោះ! លើខ្លួនមនុស្សស្រី ចំណុចពិសេស៨កន្លែងនេះ ធ្វើអោយប្រុសៗ មើលមិនចេះឆ្អែតងប់ងល់ រហូតដល់ដកចិត្តមិនរួច…

យោងតាម អ្នកជំនាញ ដែលបាន សិក្សាស្រាវជ្រាវ និង ស្ទង់ មតិ ទៅលើ បុរស ទូទៅឱ្យដឹងថា ស្ត្រីមាន ចំណុច ទាក់ទាញ ភ្នែក បុរសឱ្យ គយគន់ ដល់ទៅ៨កន្លែង លើ រាងកាយ របស់ខ្លួន ក្នុងនោះទម្រង់ មុខ បបូរមាត់ និង គល់ សុដន់ ស្ថិតនៅ.លំដាប់លើគេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ត្រគាក ៖ វា ជា ផ្នែក មួយទៀត ដែល បញ្ជាក់ ពី ភាពខុសគ្នា រវាង ភេទស្ត្រី និង បុរស ។ មិន សំខាន់ ថា ត្រគាក រាង បែបណា ទេ ត្បិត បុរស ចូលចិត្ត រា ង រៅ ខុសៗ គ្នា ជាពិសេស នៅពេល ស្ត្រី ស្លៀកខោ ខូវប៊យ គូទ ខ្លី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. កំប៉េះគូ.ទ ៖ បុរស ពិតជា ចូលចិត្ត សម្លឹងមើល កំប៉េះគូទ ស្ត្រី ជាពិសេស នៅពេល ពួកនាង ស្លៀកខោ ខូវប៊យ រឹបតឹង ណែន ហើយ មាន អ្នកខ្លះ ចូលចិ ត្ត យកដៃ ស្ទាប ទៀតផង ។ ស្ត្រីដែល កំប៉េះគូ.ទ យារធ្លាក់ មិនទទួលបាន ការចាប់អារម្មណ៍ ពី បុរស ឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. គល់សុដ.ន់ ដ៏ខ្ចីល្វក់ ៖ ទោះបី បុរសស្ថិត ជា យុវវ័យ ឬវ័យចំណាស់ បន្តិច ក៏ដោយ ពួកគេ កម្រ នឹង រំលង ភ្នែក ចោលតំបន់នេះ ខ្លាំងណាស់ ត្បិត ជាផ្នែ កមួយ ដែល បញ្ជាក់ ពីភាពខុសគ្នា រវាង បុរស និង ស្ត្រី ។ សម្រាប់ បុរស ភាគច្រើន ទំហំ សុដន់ របស់ ស្ត្រី មិនសូវ ជាសំខាន់ ណាស់ណាទេ តែអ្វីដែល ពួក គេ ចាប់អារម្មណ៍ បំផុត នោះ គឺភាពក្បំរបស់ សុដ.ន់ ។ សុដ.ន់ យោលបោក ពេលស្ត្រី រត់ ឬ ដើរ លឿន ក៏ ជា ចំណុច ទាក់ទាញ ភ្នែក បុរស ឱ្យគយគន់ ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. បបូរមាត់ ៖ ពិតណាស់ បុរស ភាគច្រើន ចូលចិត្ត គយគន់ បបូរមាត់ ស្ត្រី ពេល នាង បញ្ចោ ញ ស្នាមញញឹម ហើយ មាន អ្នកខ្លះ ចូលចិត្ត ថើប នៅ កន្លែង នេះ ទៀតផង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. សក់ ៖ ជាទូទៅ ស្ត្រី មាន សក់ត្រង់ វែង រលោង ភ្លឺ ថ្លា ទាក់ទាញ ភ្នែក បុរស ជាង ស្ត្រី មាន សក់ ខ្លី ។ បុរស ពិតជា ចូលចិត្ត គយគន់ ស្ត្រី ធ្វើ កាយវិការ គ្រវី ស ក់ ឬ វែក សក់ ជាពិសេស ពេល នាង កំពុងនិយាយ ប៉ុន្តែ តាម ធម្មតា កាយវិការ បែបនេះ ត្រូវតែ អមដោយ ស្នាមញញឹម ផង ។ ចំណុច នេះ យើង អាច ហៅ បា ន ថា នាង បញ្ចោ ញ ភាព ម្ញ៉ិកម្ញ៉ក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ជើងទាំងទ្វេ ៖ ជើង ទាំង ទ្វេ ពិតជា សំខាន់ សម្រាប់ មនុ ស្ស ទូទៅ ។ បើស្ត្រីគ្មានជើង ក៏ ពិបាក ទាក់ទាញ ចិត្ត បុរស ដែរ ។ ទោះជា ជើងខ្លី ឬ ជើងវែង ឱ្យ តែ មើលទៅ ស្រឡូន ព្រមគ្នា រំលេចដោយរោម ឆ្មារៗ ខ្លីៗ និង សរសៃ ខៀវ ក៏ ទាក់ទាញ ចិត្ត បុរស បានដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ផ្ទៃមុខ ៖ ស្នាមញញឹម ដ៏ ស្រស់ស្អាត ដែល ផុស ចេញពី បេះដូង របស់ ស្ត្រី គឺជា ឱសថ ស័ក្តិសិទ្ធិ អាចធ្វើឱ្យ បុរសទន់.ចិត្តបាន ។ ទោះបីស្ត្រី មាន.មុខមាត់ ស្អាតតែបើ ធ្វើមុខក្រញូវ ចងចិញ្ចើម គឺ មិន ទាក់ទាញ បុរស ឡើយ ។ ប៉ុន្តែ មានពេលខ្លះ ការញញឹម របស់ស្ត្រីធ្វើឱ្យ បុរស មួយចំនួន យល់ច្រឡំ ទៅរឿ ងផ្សេង ។ គេគិតថា ស្ត្រី នោះអាចពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ រូបគេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. សាច់ខ្នងនិងក្បាលពោះ ៖ ក្បាលពោះ រាបស្មើ រំលេច ដោយ ប្រហោង ផ្ចិត និង ស្បែក ម៉ត់ខៃ ពិតជា ធ្វើឱ្យ បុរសៗ ទ្រាំ មើល មិនបាន ។ ស្ត្រី អាច ប ញ្ចោ ញ រាង សិច ស៊ី បែបនេះ ល្គឹកណា នាង ស្លៀកខោ ខូវប៊យ គូទ ខ្លី ។ ផ្នែក ក្រោយខ្នង ត្រង់ ម្តុំ បោះដៃផុត ក៏ ទាក់ទាញ ណាស់ដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ បើនៅលើ ផ្នែកទាំងពីរ នេះ ( សាច់ ខ្នង និង ក្បាលពោះ ) មាន សាក់ រូបអ្វីមួយ នោះវាមិនមែនជា ការពេញចិត្តរបស់បុរសភាគច្រើនឡើយ ។ សុភាពស្ត្រី មិនគួរ សាក់ រូប ផ្សេងៗ លើផ្នែក ណាមួយ នៃរាងកាយនោះទេ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *