កុំភ្លេចខ្លួនអោយសោះ! រោគសញ្ញាទាំង៤នេះ នៅពេលដែលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ហើយឆ្លងកូវីដ…

បណ្តា​ប្រ​ទេស​ នានា​​នៅ​ លើ​ពិភព លោក កំពុង​តែ​ព​ ន្លឿ​ន​យុទ្ធនាកា រ​ចាក់​វ៉ាក់សាំ ង​ការ ពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ក្នុង​គោ លបំណង វិល​ទៅ​រក​ ជីវិត​ធម្ម តា​ឡើង​វិញ​។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេ ល​ដែល​ការ​ ប្រើ​វ៉ាក់សាំង គឺជា​វិធី​ល្អ​បំផុត​ដើ ម្បី​ការពារ​ ខ្លួន​អ្នក​ពី​ជំងឺ​ដែល ​អាច​ប ណ្តាល​ឲ្យ​ស្លា ប់​នោះ ក៏​នៅ​តែ​មាន​សេ ចក្តីរាយការណ៍​ថា មនុស្ស​នៅ ​តែ​ធ្វើតេ ស្ត​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ដដែល​បន្ទាប់​ពី​ចាក់​រួច​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​គឺ​ដោយសា រ​តែ វ៉ាក់សាំង ត្រូវ​ចំណា យពេល​ច្រើន​ស​ ប្តា​ហ៍​សម្រាប់​រាង​កា យ​ដើម្បី​ប ង្កើត​ការ​ការពារ​ជំងឺ ហើយ​វ៉ាក់សាំង​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវការ​ចាក់​ពីរ​ដូ​ស​ដើម្បី ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ប្រសិ ទ្ធភាព ​ពេញលេញ​។

អ្នក​វិទ្យា សាស្ត្រ​ នៅ​មហាវិទ្យាល័យ King ក្នុង​ទីក្រុង​ឡុ​ង​ដ៍ បាន​ស្រាវជ្រាវ​ពី​ក រណី​ឆ្លង ក្រោយ​ពេល​ចាក់​វ៉ាក់ សាំង ដោយ​ពួក​គេ បាន​ពិនិត្យ​ទិន្នន័ យ​ពី​មនុ ស្ស​ប្រមាណ ១.១​លាន​នាក់ ដែល​ទៅ ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ​នៅ​ចន្លោះ​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​មុន ដល់​ពាក់កណ្តា ល​ខែឧសភា ​ឆ្នាំ​នេះ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួក​ គេ​រក​ឃើញ​ថា មនុ ស្ស​ពេញវ័យ​ចំនួន ២,២៧៨​នាក់ បាន​ធ្វើតេ ស្ត​វិជ្ជមា ន​ប ន្ទាប់​ពី​ចាក់​ វ៉ាក់សាំង​ឬ​ស្មើនឹង ០,២​ភាគរយ​។ តួលេខ បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្លាំង​ជាង​នេះ​ ទៅ​ទៀត ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ បាន​ចាក់​២​ដូ​ស ពោល​គឺ​មាន​តែ ១៨៧​នាក់​ឬ ០,០៣​ ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ឆ្លង​កូ ​វី​ដ​។​ ក្រុម​អ្នក​ ស្រាវជ្រាវ​បាន​រក​ឃើ ញ​រោគ​សញ្ញា​ ចំនួន​៤ ដែល​បង្ហាញ​ថា អ្នក​ប្រហែលជា​ឆ្លង​ កូ​វី​ដ​ទោះ​បាន​ ចាក់​វ៉ាក់សាំង​រួច ​ហើ យ​ក៏​ដោយ​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. កណ្តាស់

ទោះបីជា​មិន ​ត្រូវ​បាន​រា ប់​បញ្ចូល​ ជា​រោគ​សញ្ញា​មួយ ក្នុង​ចំណោម​រោ គ​សញ្ញា​សំខាន់​ៗ​នៃ​ជំ ងឺ​កូ​វី​ដ​ ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​ អ្នក​វិទ្យាសា ស្ត្រ​និយា យ​ថា ការ​កណ្តា ស់​គួរតែ​ ត្រូវ​តាមដាន​។​ មាន​២៤​ភាគរយ ​ចំពោះ​មនុស្ស​អាយុ​ ក្រោម​៦០​ឆ្នាំ ដែល​ឆ្លង​កូ​វី​ដ ក្រោយ​ ចាក់​វ៉ាក់សាំង​។ ការ​កណ្តាស់ គឺជា​រោគ​ សញ្ញា​ទូទៅ​បំផុត ​តែ​មួយ​គត់ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍ ចំពោះ​អ្នក​ចាក់​វ៉ា ក់សាំង​កូ​វី​ដ ហើយ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ដកដង្ហើម​ខ្លី

ថ្វីបើ​ស្ថានភាព​ សុខភាព​ផ្សេង​ៗ​គ្នា អាច​ បង្ក​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា ​ដកដង្ហើ ម​ខ្លី ​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​ ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ អាច​ជា​បញ្ហា​មួ យ​ក្នុង​ចំណោម​នោះ​។ ប្រសិនបើ​អ្នក មាន​អា រម្មណ៍​ថា​ដក ដង្ហើម​មិន​ដល់​គ្នា ឬ​ដកដង្ហើម​ខ្លី បន្ទាប់​ពី ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង អ្នក​គួរ តែ​ទៅ​ធ្វើតេស្ត​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ឈឺ​ត្រចៀក

ការ​ឈឺ​ត្រចៀក គឺជា​រោគ សញ្ញា​សំខាន់​ មួយទៀត ដែល​អ្នក​ចា ក់​វ៉ាក់ សាំង​កូ​វី​ដហើយ គួរតែ​ដឹង​។ អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ ដែល​មិន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង បាន​ត្អូញត្អែរ​ពី​ការ​ហ៊ឹង​ត្រចៀក​។ ប្រសិនបើ​អ្នក ឈឺ​ត្រចៀក ​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ចា ក់​វ៉ាក់សាំង វា​អាច​ជា​ស ញ្ញា​មួយ​ថា អ្នក​ឆ្ល ង​កូ​វី​ដហើយ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ហើម​កូនកណ្តុរ

ផល​រំខាន​ដែ ល​មិនសូ វ​កើត​មាន​ប ន្ទាប់​ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង គឺ​ហើម​កូនកណ្តុរ​ នៅ​ត្រង់​ក្លៀក​ឬ ក​។ ទោះ​អាការ​នេះ តែងតែ​បាត់​ទៅ ​វិញ​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​បី​ ថ្ងៃ​ក៏​ដោយ តែ​វា​ក៏​ អា ច​ជា​សញ្ញា​នៃ​ការ ​ឆ្លង​កូ​វី​ដ​ផ ង​ដែរ​៕

ប្រភព​៖ Daily Star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *