ដំណឹងល្អ! កម្ពុជា​ប្រកាស​​ចាក់​វ៉ា​ក់​សាំង​ដូ​ស​ទី​ ៤​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដើម្បី​ការពារ​ឆ្លង​កូ​វី​ដ​១៩ ប៉ុន្តែត្រូវ..

សម្តេច​ ហ៊ុន សែន​ បាន​ប្រកាស​ ដោយ​បន្ត​ការ​ សិក្សា​ត្រៀម ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩ ដូ​ស ទី​៤​ជូន​ ប្រជាពលរដ្ឋ​បន្ត​ទៀត អាស្រ័យ​ ទៅ​លើ​ស្ថាន ភាព​វិវត្ត ន៍​របស់​កូ​វី​ដ​-១៩ នេះ​តទៅ​ទៀត ដើម្បី​ធានា​សុខ ភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេច តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បាន​មាន ប្រសាសន៍​ថា ប្រ ជាពលរដ្ឋ​ ដែល​ទទួល​បាន ការ​ចាក់​វ៉ា ក់សាំង​ប្រ ឆាំង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ដូ​ស​ទី​១ និង​ដូ​ស​ទី​២ ត្រូវ​បន្ដ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូ​ស​ទី​៣​នៅ​ខែ តុលា ចំណែក​ការ​ចាក់​វ៉ា​ក់ សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩ ដូ​ស​ទី​៤ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ គឺ​អាស្រ័យ​ទៅ លើ​ស្ថានភាព​វិវត្តន៍​កូ​វី​ដ​-១៩ បន្ទាប់​ពី​ការ​សិក្សា ការ​ផលិត​វ៉ាក់សាំង និង​ប្រសិទ្ធភាព​វ៉ា​ក់ សាំង​នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេច​តេ​ជោ បាន​បញ្ជាក់​ថា ប្រសិនជា​តម្រូវ​ ឱ្យ​មានការ​ចាក់​ដូ​ស​ទី​៤ នា​ពេល​ខាង​មុខ រដ្ឋ​នៅ​តែ ​អាច​ទទួល ខុសត្រូវ ជូន​ប្រជា ពលរដ្ឋ ដោយឡែក​វិស័យ​ឯកជន ក៏​អាច​ចូលរួម​ចំណែ ក​ជួយ​ចាក់​ជូន​ដ ល់​បុគ្គលិក​ ខ្លួន​ផង​ដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​គ្នា​នេះ លោក​ជំទាវ ឱ វណ្ណ​ឌី​ន ក៏​ធ្លាប់​លើក​ឡើង​ ដែរ​ថា “​ថ្ងៃ​ខាង​មុ ខ​យើង​មិន​ អាច​មើលឃើញ​ទេ យើង​អាច​នឹង​ត្រូ វ​ចាក់​វ៉ា​ក់​ស៊ាំ​ង​កូ​វី​ដ​១៩​ជា​លក្ខណៈ​Repeat Dose ឬ​ហៅ​ថា​ដូ​ស​រម្លឹក​។ លោក​ជំទាវ​មា ន​ប្រសា​ស​ន៏​ថា វា​ប្រៀប​ជំងឺ​ផ្តាសាយ ដូ​ស​រម្លឹក​នេះ​គឺ​យើង​អាច ​នឹង​ត្រូវ​ចា ក់​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ គឺ​មួយ​ឆ្នាំ​ចាក់​ម្តង មួយ​ឆ្នាំ​ចាក់​ម្តង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ពិភពលោក​កំពុង ​ពិភាក្សា​ថា​វ៉ា​ក់​ស៊ាំ​ ង​កូ​វី​ដ​នេះ​នឹ ង​ត្រូវ​ចា ក់​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ឬទេ? ប៉ុន្តែ​លោក​ជំទាវ​ជឿ​ថា វា​ប្រហែលជា​អាច ដោយសារ​អង់​ទី​ករ​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​យើង​នេះ​វា​មិន​អាច​នៅ​បាន​យូរ​នោះ​ទេ វា​ត្រូវការ​ឱ្យ​យើង​បន្ថែម​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ដើម្បី ​រក្សា​លំនឹង​អង់​ទី​ករ​កា រពារ​របស់​ យើង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«​គោលការ ណ៍​របស់​ យើង​កាល ណា​ចាក់​ដូ​ស​ទី​២ រួច​ហើយ​ត្រូវ​តែ​មាន​ដូ​ស ​ទី​៣​វា​ជា​ក្របខ័ណ្ឌ​ទូទៅ​រួច​ហើ យ​មិន​មានការ​បែង ចែក​នោះ​ទេ វ៉ាក់សាំង​ កាលណា​ទទួល​បា ន​២​ដូ​ស​ហើ យ​ត្រូវ​តែ ​មាន​ដូ​ស​ទី​៣​ហើយ ។ ការ​ចាក់​ដូ​ស ទី​៤ វា​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​ស្ថាន ភាព​វិវត្តន៍ របស់​កូ​វី​ដ​១៩ និង​ការ​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​និង​ប្រសិទ្ធ ភាព​វ៉ាក់សាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើង​ត្រូវ​តាម ដាន​លើ​បញ្ហា​នេះ ក្នុង​ការ អនុវត្តន៍​ជាក់ស្តែង របស់​ពិភ ពលោក​ជា មួយ​វ៉ាក់ សាំង​ដែល​ត្រូវ​បន្ត​គួប ​ផ្សំ​ជាមួយនឹង​ការ​ណែនាំ​ ពី​អង្គ ការ​សុខភាព​ពិភព លោក​ផង​ដែរ​។ រឿង​នេះ​បើសិ ន​ចេញ​ដូ​ស​ទី​៤​មែន តម្រូវ​ឱ្យ​យើង​ចា យ​លុយ​ទៀត ហើយ ដែល​យើង​ត្រូវ​ជៀស ​មិន​បាន​ទេ ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​នេះ​វា​ ទាក់ទង​ទៅ​លើ​ការ​សិ ក្សា​នា​ពេល​ខាង​មុខ និង​ការ​វិវត្ត ន៍​ពេល​ទៅ​មុខ​ទៀត​»៕ ប្រភព​៖ Healthy-Cambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *