កុំទាន់​ស្លន់ស្លោអី​! ពេល​ឆ្កែ ឬ ឆ្មា​ខាំ កុំ​ភ័យ​រហូត​បាត់​ម្ចាស់​ការ ត្រូវធ្វើ​រឿង​នេះ​ជាប្រញាប់ ទើប​ផុត​គ្រោះថ្នា.ក់

ឆ្កែ​ខាំ និង ឆ្មា​ខាំ ឬ ខ្វាច សុ ទ្ធតែ​មាន​ ហា​នី​ភ័យ​នៃ ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួ ត​បាន ដូច្នេះ​សូម ប្រយ័ត្ន​ឱ្យ​បាន​មែន ទែន ចៀសវាង​កុំឱ្យ​ស ត្វ​ទាំ ងនេះ​ខាំ​បាន ។

យ៉ាងណា មិញ បើ​ពេល​ត្រូវ​សត្វ​ចិ ញ្ចឹម​ទាំង នេះ​ខាំ ភ្លាម​ៗ​អ្នក ​មិន​ត្រូវ​ភ័ យ​ញ័រ​ដៃ​ស្ល ន់ស្លោ​រ ហូត​បាត់ ​ម្ចាស់ ​ការ​ដែរ ដោយ​ព ង្រឹងស្មារតី​ធ្វើ​ រឿង​ទាំង នេះ​ភ្លាម​ៗ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
១-​ពិនិត្យ​មុខរបួស និង ស្នាម​ខាំ

ករណី ​បើ​ មិន​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទេ គឺ​គ្រាន់តែ​ខ្វាច ឬ ស្នាម​ច ង្កូម​មិន​ជ្រៅ​ទេ អ្នក​អា ច​ព្យាបាល​នៅ ផ្ទះ​ដោយ ​ខ្លួនឯង​បាន ។ ប្រសិនបើ​ស្នាម​ចង្កូម​ជ្រៅ មុខរបួស​ ហែក​ ចេញពី​គ្នា​ក្នុង​ ករណី​នេះ​សូម​ ទៅ​មន្ទី​ពេទ្យ​ជា​ បន្ទាន់ និង ចាក់​ថ្នាំ​ការ ពារ​ភ្លាម ។

២-​លាង​សម្អាត​មុខរបួស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេល​ ត្រូវ​ឆ្កែ​ខាំ អ្នក ​ត្រូវ​លាង​សម្អាត​មុខ របួ ស​ដោយ​ប្រើ​ទឹក​ស្អាត​លាយ​ជាមួយ​សា ប៊ូ ។ ការ​ប្រើ​ទឹក សាប៊ូ អាច​ស ម្លាប់​មេ រោគ​នៅ​ព័ទ្ធ​ជុំវិ ញ​មុខរបួស ឬ កម្ទេចកម្ទី​ ដែល​អាច​ជាប់​ នឹង​មា ត់​ឆ្កែ រួច​លាង​ដោ យ​ទឹក​អាល់ កុល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-​ឃាត់ឈា.ម

បន្ទាប់​ពី​លាង​សម្អា ត​មុខរបួស​រួច​ហើយ ប្រសិនបើ​មាន​ ឈា ម​ហូរ គួរ​ប្រើ​កន្សែង ឬ ក្រណាត់​ស្អាត ឬ បង់​រុំ​ដើម្បី​បិទមុខ​របួស ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​បិទ​រយៈពេល ១៥ នាទី ឈា ម ​មិន ​ឈប់​ហូរ​ទេ​សូម​ប្រញា ប់​ទៅ​ជួប​គ្រូពេ ទ្យ​ជា​បន្ទាន់ ។

៤-​លាបថ្នាំ

លាប​អង់​ទី​ប៊ី​យ៉ូ​ទិ​ក (Neosporin) ឬ ប៊ី​កា​ទី​ត្រា​ស៊ី​ន (Bacitracin) ដើម្បី​ជួយ​ការពារ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ និង ការ​ហើម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥-​រុំ​មុខរបួស

ត្រូវ​រុំ​ឱ្យ​តឹង​ដើម្បី​ការពារ​ការ​មេរោគ​ពី​ខាងក្រៅ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​គួរ​រុំ​តឹង​ខ្លាំង​ពេក​ទេ ព្រោះ​វា​អាច​ប៉ះ ពាល់​ដល់​ច រន្តឈា ម ។ គួរ​ផ្លាស់​ប្តូ រ​បង់​រុំ​ឱ្យ​បាន​ញឹក ញាប់ ឬ បន្ទាប់​ពី​ងូតទឹក​រួច​គួរ​លាង​សម្អាត​មុខរបួស​ជា​ថ្មី ទើប​ប្រសើរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦-​ពិនិត្យ​ប្រវត្តិ​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​តេតាណូស

ជំងឺ​តេតាណូស​បណ្តាល​មក​ពី​មាន​ដី ឬ ធូលី​ចូល​ក្នុង​មុខរបួស ពេល​ត្រូវ​ឆ្កែ​ខាំ ក៏​អាច​ប្រ ឈម​មុខ​នឹង បញ្ហា​នេះ​ផង​ដែរ ។ ប្រសិនបើ​ការ​ចាក់​ ថ្នាំ​បង្កា រ​តេតាណូស​ចុ ង​ ក្រោយ​របស់​អ្នក​លើ ស​ពី ៥ ឆ្នាំ គួរ​ទៅ​ចា ក់​វា​ម្តងទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧-​ពិនិត្យ​របួស​ជា​និច្ច

ប្រសិនបើ​អ្នក​គិ ត​ថា​មុខរបួស​ឆ្លង ​មេរោគ ត្រូវ​ប្រញាប់ ​ទៅ​ជួប​គ្រូ ពេទ្យ​ជា​បន្ទាន់ ។ សញ្ញា​ដែល​ប ង្ហាញ​ថា​ មុខរបួស​ឆ្លង​មេរោគ​ អាច​សង្កេ ត​តា ម​វិធី​នេះ​៖
• មាន​គ្រុនក្តៅ
• ឈឺ​មុខរបួ ស​ជាង​មុន
• មាន​ខ្ទុះ​ចេញពី​មុខរបួ ស
• ហើម ក្រហម ឬ មាន​អារម្មណ៍​ថា​ក្តៅ​នៅ​លើ​មុខរបួ ស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨-​ពិនិត្យ​មើល​ថា​ ឆ្កែ​ដែល​ខាំ យើង​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​ឆ្កែ ឆ្កួត​ឬទេ

អ្នក​អាច​ឆ្លង​ជំ ងឺ​ឆ្កែឆ្កួត​បាន ទោះបីជា​វា​ ខាំ​មិន​ខ្លាំង​ក៏​ដោ យ ប្រសិនជា​ដឹង​ថា​ឆ្កែ​ បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ​ឆ្កែ ឆ្កួ ត​រួច​ហើយ វា​មិន​គួរ​ឱ្យ​ ព្រួយបា រម្ភ​ទេ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនជា ​អ្នក​មិនដឹង​ច្បាស់​គួ រតែ​ទៅ​ជួប​ គ្រូពេទ្យ​ភ្លាម​ៗ កុំ​ទុក​យូរ​អី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា ការ​រៀបរា ប់​ ខាងលើ​ទាំ ង​ប៉ុន្មាន​គ្រាន់​ជា​ចំណេះដឹង​ប ឋម​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ដើម្បី​ឱ្យ​ទុកចិត្ត​ថា​អ្នក ​ដែល​ត្រូវ​ឆ្កែ​ខាំ ឬ ឆ្ម​ខាំ ខ្វាច នឹង​មិន​មាន​ប ញ្ហា​ទៅ​ថ្ងៃ ក្រោយ​នោះ សូម​ ប្រញាប់​ទៅ​រក​គ្រូពេ ទ្យ​ដើម្បី​ពិគ្រោះ និង ចាក់​ថ្នាំ​ប ង្ការ​ភ្លាម​ៗ ទើប​ជា​ការ​ប្រសើរ ដោយ​មិន​ចាំ​ ដេក​ភ័យ​ថា​មាន​បញ្ហា​ សុខភាព​នៅ ​ពេល​ក្រោយ ៕ credit: ប្រជាប្រិយ៍