មិនគួរអោយជឿមែន! បរទេសដឹងហើយក្រវីក្បាល ព្រោះមហាក្សត្រខ្មែរ សង់ប្រាសាទ បុកគ្រឹះតាមតារាសាស្ត្របែបនេះ.. (មានវីដេអូ)

ភាព​អ ស្ចារ្យ​នៃ​ក្រុម​ប្រាសា ទបុរា ណ​ខ្មែរ ទឹកដី​អង្គរ មិនមែន​កសាង​ ដោយ ​ផ្អែក​តែ​ទៅ​តាម​ជំនឿ ​សាស នា​ប៉ុ​ ន្នោះ​ទេ តែ​ការ​ក សាង​មា ន​លក្ខណៈ វិទ្យាសាស្ត្រ តារាសាស្ត្រ នឹង​ភូមិសាស្ត្រ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​ស្រាវ ជ្រាវ​នៅ​តែ​មិន​ អាច​រក​ចំលើ យ​បាន​នៅ ឡើយ​ថា បុព្វបុរស​ខ្មែរ​ អាច​កសាង​ក្រុ ម​ប្រាសា ទ​ទាំងឡាយ ដោយ​យក​គំរូ​រូប រាង​តាម​ក្រុម ​ផ្កាយ​ Draco (​ផ្កាយ​នាគ​) 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើ​ផ្ទៃដី​ធំ​ល្វឹងល្វើយ បាន​ដោយ​របៀប​ណា បើ​សម័យ​នោះ​គ្មាន​ផ្កា យរ ណ​ប គ្មាន​ឧ​បក រណ៍​ចា ប់​នឹង​កំ ណត់​ទីតាំង​ (GPS)​ ដូច​សម័យ ​បច្ចុប្បន្ន​ផ ង​នោះ​។

តើ​ពួក ​គា ត់​អាច​កំន ត់​ទីតាំ ង​ពី​ប្រាសាទ​មួ យ​ទៅ​ ប្រាសាទ​មួ យទៀត​ យ៉ាងដូ ចម្តេច​អោយ​បាន​រាង ​ដូច​ក្រុ ម​ផ្កាយ​នា គ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចា ប់​ពី​កន្ទុយ​(​ក្រុម​ប្រាសាទភ្នំ​គូលែន​) ឆ្អឹងខ្នង​(​ក្រុម ​ប្រាសាទបាយ័ន​)​និង​ក្បាល​នាគ​(​ប្រាសាទ​អង្គរតូច​) ដែល​សំយុង ក្បាល​ទៅ​រក ​ទន្លេសាប​។

ស្រាវជ្រាវ ​:​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូ វ​ដឹង​អំពី​ស្ថា បត្យកម្ម​ដ៏​អ ស្ចារ្យ​នៃ​ប្រាសាទ អង្គរវត្ត តាម​ផ្កាយ​នាគ​(Draco) មាន​ន័យ​ថា​កា រ​សាងសង់​ ប្រាសាទ​នីមួយ​ៗ​ក្នុង​ទឹក ដី​ខេត្ត សៀ មរាប​គឺ​មាន វិស្វកម្ម​+​តារាសាស្ត្រ សាង សង់​តាម​ដំ ណើ រ​នៃ​ផ្កាយ​Draco

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច​ប្រាសាទ​ពីរ៉ា មីត​របស់​ អេ​ហ្សុ​ី​បនិង​ប្រាសា ទ​ម៉ា​យ៉ា​ន​របស់ ​មិច​សុ​ី​កូ និង​ប្រា សាទ​នៅ​ ទូ​ទាំង​ពិ ភពលោ ក​មួយ​ចំនួន​ទៀត ដែល​ផ្សា​ភ្ជាប់​សំ ណង់​ប្រាសាទ​ ទៅ​នឹង​អំនាច​ដ៏​អស្ចា រ្យ​នៃ​ស្តេច​នា គ​។
ជា​ការ​សន្និដ្ឋាន បុព្វបុរ ស​ខ្មែរ​មិន មែន​សាងស ង់​ប្រាសាទ​តា ម​ដែរ​ការ​នឹកឃើ ញ​នោះ​ទេ ពោល​គឺ​ត្រូ វ​ពឹងផ្អែ ក​ទៅ​លើ​ក្រុម​តារាវិទូ បា​គូ ប្រើ​បង្គោល​ស្រប​នៃ​ ផែនដី​ស្រប​ទាំ ង​រយ​:​បណ្តោយ​នឹង​រយ​:​ទទឹង នៃ​អ​ក្ស័​របស់​ផែនដី​។ តើ​មាន​ អ្វី​ដែល​ យើង​ត្រូវ​ ដឹង​បន្ត​ទៀត? ៕​សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *