ស្មានតែនៅឆ្ងាយ! អ្នកមានបញ្ហា​ អាលែកហ្ស៊ីច្រមុះ​ រលាក​ច្រមុះ​ ​យូរ​ឆ្នាំសាកប្រើគ្រឿងផ្សំតែ ២មុខនេះអាចព្យាបាលបានយ៉ាងល្

ស្មានតែនៅឆ្ងាយ! អ្នកមានបញ្ហា​ អាលែកហ្ស៊ីច្រមុះ​ រលាក​ច្រមុះ​ ​យូរ​ឆ្នាំសាកប្រើគ្រឿងផ្សំតែ ២មុខនេះអាចព្យាបាលបានយ៉ាងល្អយើងដឹងហើយថាបញ្ហា​ អាលែកហ្ស៊ីច្រមុះ​ រលាក​ច្រមុះ​ ពិតជាមិនស្រួលដូចការគិតឡើយ ហើយមួយវិញទៀតធ្វើអោយយើងពិបាកទៀតផង ចំណែកការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ត្រូវចំណាយលុយច្រើនទៀត។ ចឹងហើយសាកវិធីខាងក្រោមនេះ និងស៊ែរចែករំលែកផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

+​ រូបមន្ត​យ៉ាង​ងាយស្រួល​

-​ 1​ ដេីម​ឈូក​ស្រស់​

-​ 2 មេីម​ខ្ញី​ចាស់

បុក​ឲ្យ​ម៉ដ្ឋ​ចូល​គ្នា​គ្រប់​ល្មម​ដេីម្បី​បិទ​ពីលេី​ច្រមុះ​ហើយ​និង​ថ្ងាស​ជា​អក្សរ​ T។ ទុក​ចោល​រយៈពេល​ពី​ 20​ នាទី​ដល់​ 30​ នាទី​។

សម្រាប់​មនុស្ស​ធំ​កំរិត​ក្តៅៗ​គឺ​សមល្មមនឹង​ទ្រាំ​បាន​…​ ប៉ុន្ដែ​សម្រាប់​កូន​ក្មេង​យេីង​គួរ​តា.ម​ដាន​កំរិត​ក្តៅមេីល​ថា​ក្មេង​អា.ច​ទ្រាំ​បាន​ឬ​អត់​។.ជាសវាង​កុំ​ឲ្យ​ទឹក​ហូរ​ចូល.​ភ្នែក​អារម្មណ៍​ពេល​.ដែល​បិទ​លើ​ក្តៅៗ​ស្រួល​ណាស់​ណា៎​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្យាយាម.​អត់ធ្មត់​ក្នុង​រ.យៈ​ពេល​ 10​ ថ្ងៃ​ (1​ ថ្ងៃ​ 2​ ដង​ ព្រឹក​និង​យប់​)ធ្វើ​បែប​នេះ​ 10​ ថ្ងៃ​ជាប់​គ្នា​រួច​ក្រោយ.​មក​កន្លង​ 2​ ថ្ងៃ​បិទ​ម្ដង​
បិទ​ឲ្យ​បាន​ 15​ ថ្ងៃ​ (​ បិទ​ 30​ ដង)ធានា.​ជា​.សះស្បើយ