សប្បាយក្លាយជាទុក្ខ!! មនុស្ស៥នាក់ល ង់ទឹក នៅខេត្តព្រះសីហនុ, រកឃើញ២នាក់ តែស្លា ប់ម្នាក់ ហើយ៣នាក់ទៀតនៅបន្តបា ត់ខ្លួន…​(មានវីដេអូ)

យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ច ខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា មានករណីមនុស្សល ង់ទឹក ៥នាក់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ បណ្តាលឲ្យស្លា ប់ម្នាក់ ជួយស ង្គ្រោះបន្ទា ន់ម្នាក់ ខណៈ ៣នាក់ទៀតនៅបន្តបា ត់ខ្លួននៅឡើយ គិតត្រឹមវេលាម៉ោងជាង៧យប់ថ្ងៃនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីមនុស្សល ង់ទឹក កើតឡើងនៅចំណុចដើមឈើចាំស្នេហ៍ស្ថិតនៅភូមិគគី ន ឃុំ បិតត្រាំង ម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីពេលវេលាម៉ោង ១៥៖០៥នាទី ថ្ងៃ ទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។
ចំពោះជនរ ងគ្រោះដែលបានល ង់ទឹកទាំងអស់មានចំនួន ៥នាក់ ក្នុងនោះ រួមមាន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* ទី១ ឈ្មោះ លេង ស្រីឌៀប ភេទស្រី អាយុ២៥ ឆ្នាំ, ទីលំនៅឃុំភូមិអូរឧកញ៉ាហេង,ស្រុកព្រៃនប់មុខរបរ,កម្មកររោងចក្រអាវពេទ្យនៅបិតត្រំាង, (បានរកឃើញតែស្លា ប់)

* ទី២ ឈ្មោះ លេង សុជា ភេទប្រុសអាយុ ១០ឆ្នាំ មុខរបរនៅផ្ទះ, រកឃើញបានដឹកទៅស ង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ

* ទី៣ ឈ្មោះ លេង ជ្រូក ភេទប្រុស អាយុ ២០ឆ្នាំ មុខរបរកម្មកររោងចក្របិតត្រាំង ទីលំនៅភូមិអូរឧកញ៉ាហេង កំពង់បា ត់ខ្លួន

* ទី៤ ឈ្មោះ លេង ដាវ ប្រុស អាយុ ១២ឆ្នាំ មុខរបរ នៅផ្ទះ ទីលំនៅភូមិអូរឧកញ៉ាហេង កំពង់បា ត់ខ្លួន

* ទី៥ ឈ្មោះ លេង សុជាតា ភេទស្រីអាយុ១៦ឆ្នាំ មុខរបរនៅផ្ទះទីលំនៅភូមិអូរឧកញ៉ាហេង កំពង់បា ត់ខ្លួន ពួកគេទាំង ៥នាក់ ជាបងប្អូនបង្កើតនឹងបងប្អូនជីដូនមួយ)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះការជួយស ង្គ្រោះ គឺកម្លាំងនគរបាលសហការណ៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនGTVC បានជួយស ង្គ្រោះជនរ ងគ្រោះចំនួន ២នាក់ រួមមាន៖ ១- ឈ្មោះ លេង ស្រីឌៀប បានបា ត់ប ង់ជី វិ ត និង២- ឈ្មោះ លេង សុជា កំពុងយកទៅស ង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកជនរងគ្រោះ ចំនួន៣នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានលោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដឹកនាំកម្លាំងនគរបាល សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន GTVC បន្តស្វែងរកនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយ៕​ វីដេអូខាងក្រោមនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *