មិនគួរឲ្យជឿសោះ! កាក់អាយុជាង ៤០០ឆ្នាំ រក្សាដល់បច្ចុប្បន្ន មានលក្ខណៈពិសេសនឹកស្មានមិនដល់… (វីដេអូ)

កាក់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសនឹកស្មានមិនដល់ផលិតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៦១៦, ១៦១៧ និង ១៦១៨ ត្រូវបានគេជីកប្រទះឃើញនៅក្នុងដីដែមានអាយុកាលជាង ៤០០ឆ្នាំ ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា «កាក់ស្រូបអង្ករ»។

 

លក្ខណៈពិសេសរបស់វាអាចស្រូបអង្ករបានយ៉ាងងាយស្រួល ដែលបង្ហាញពីការឲ្យតម្លៃលើគ្រាប់បាយ គ្រាប់អង្ករនាសម័យនោះ។ទាក់ទិនរឿង នារីម្ចាស់គណនី

 

ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «SereySey Kh» ដែលបានរកឃើញ និងបង្ហោះវីដេអូខាងក្រោមនេះបានលើកឡើងថា «នេះជាកាក់ស្រូបអង្ករ ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន

 

ឥណ្ឌាខាងកើត ហើយជាកាក់ដែលមានតំលៃខ្ពស់បំផុត សូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការកោតសរសើរ ចំពោះសមត្ថភាពនៃការផលិតកាក់ស្រូបអង្ករនេះផងដែរ»។