ស្ងាត់ៗ!!! ចិន​បិទខ្ទប់​តំបន់មួយ មានប្រជាជនជាង១លាននាក់​​ ដោយសារ​ករណីឆ្លងកូវីដ១៩

បរទេស៖ ​ប្រទេសចិនបានបិទតំបន់​មួយ ជិតរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះ បន្ទាប់ពី​​រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩មួយចំនួន ​ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីវិធានការរឹតបន្តឹងថ្មីនេះ​ឡើយ។ នេះបើតាមប្រភពព័ត៌មាន CNA។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


យោងតាម​មន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺក្នុងតំបន់ បានបញ្ជាក់ថា តំបន់ដែលបិទខ្ទប់នោះ មានឈ្មោះថា Xiong’an​ ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃទីក្រុងប៉េកាំង។​ ទន្ទឹមនេះ ​ប្រជាជនប្រហែល ១,២លាននាក់ ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ ​មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូល ឬចាកចេញពីបរិវេណលំនៅដ្ឋានឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​គួរឱ្យដឹងដែរថា ខណៈការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ក្នុងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ​ ត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈ និងរាយការណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ ដោយឡែក ការរឹតបន្តឹងក្នុងតំបន់ Xiong’an ហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ និងគ្មានការប្រកាសជាសាធារណៈឡើយ ដែលបង្កឱ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមអ្នកស្រុកមួយចំនួននៃតំបន់​នេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រភព៖- Khmerload