- កម្សាន្ត, ព័ត៌មានថ្មីៗ

សោកស្តាយផង! ទីបំផុត នាយចឺម ចេញមុខបញ្ជាក់ ប្រាប់រឿងប្រឈមប្រេះឆាស្នេហ៍សង្សារថ្មី សេង សុឃីម ហើយ គឺថា…(មានវីដេអូ)

សោកស្តាយផង!
ទីបំផុត នាយចឺម

ចេញមុខបញ្ជាក់
ប្រាប់រឿងប្រឈមប្រេះឆាស្នេហ៍សង្សារថ្មី

សេង សុឃីម
ហើយ គឺថា…(មានវីដេអូ)