- កម្សាន្ត, ព័ត៌មានថ្មីៗ

មូលហេតុចឹងសោះ! លីម តិចម៉េង ច្រៀងចប់មុខស្រពោន ក្រៀមក្រំ រហូតស្រក់ទឹកភ្នែកលើឆាក ព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)

មូលហេតុចឹងសោះ!
លីម តិចម៉េង

ច្រៀងចប់មុខស្រពោន
ក្រៀមក្រំ

រហូតស្រក់ទឹកភ្នែកលើឆាក
ព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)