ស្មានមិនដល់! បុរសក្រីក្រម្នាក់រើសបានចិញ្ចៀនបុរាណមួយវង់ពីតំបន់ព្រៃប្រវត្តិសាស្រ ដល់ដឹងពីតម្លៃវិញញាក់សាច់គឺដល់ទៅ…

នេះបើយោងតាមប្រភពបរទេស ដោយមានបុរសម្នាក់ខ្លាំងណាស់ ដោយគាត់បានទៅតំបន់ព្រៃប្រវត្តិសាស្រ Sherwood Forest ស្ថិតក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ដើម្បីផ្សងសំណាងរើសវត្ថុមានតម្លៃតិចតួច ដែលអ្នកទេសចរជ្រុះ ប៉ុន្តែបែជាជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់ គឺគាត់រើសបាន

ចិញ្ចៀនមាសមួយវង់ ដែលអាចមានតម្លៃរហូតដល់ ៧០.០០០ផោន(ប្រហែល៨ម៉ឺនដុល្លារជាង)ឯណ្ណោះ។ យ៉ាងណាមិញដំបូងឡើយ គាត់រំពឹងថា នឹងរកបានលុយតិចតួច ឬរបស់របរដែលបោះចោលដោយអ្នកទេសចរប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបែរជារកបាន

មាសដ៏មានតម្លៃទៅវិញ ហើយនេះជាភ័ព្វសំណាងរបស់គាត់មែន។ពេលកំពុងរក ឧបករណ៍ស្រូបដែកបញ្ចេញសម្លេង ហើយគាត់ក៏ព្យាយាមកាយដីដែលនៅជុំវិញចេញយ៉ាងប្រញ៉ាប់ រួច

បានឃើញថាវាគឺជាគ្រឿងអលង្ការ។ ទន្ទឹមនឹងនេះគាត់ក៏បាននិយាយថា គាត់រស់នៅសព្វថ្ងៃជួលផ្ទះគេនៅ ហើយគាត់នឹងទិញផ្ទះមួយ ឬក៏រើទៅនៅកន្លែងណាផ្សេងដែលស្រួលជាងនេះ៕