- កម្សាន្ត

ដឹងនៅបង!! រឿងតូចៗមួយចំនួនដែលមនុស្សស្រីចង់អោយមនុស្សប្រុសធ្វើសំរាប់នាង…

ជាការពិតណាស់មនុស្សស្រីគាត់មិនដែលចង់ទាមទារអ្វីច្រើនទេ!តែគាត់ចង់អោយបុរសៗធ្វើរឿងតិចតួចសំរាប់នាងដូចជា

-ដឹងថានាងចូលចិត្តញុំអីនឹងមិនចូលចិត្តញុំអី

-របស់ដែលនាងប្រើយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានម្យ៉ាងដែលយើងជូនដែរ

-ចង់ចាំថ្ងៃកំណើតរបស់នាង

-អ្នកអាចរវល់បានតែពេលរួចរវល់ត្រូវនឹកឃើញនាងភ្លាម

-អាចធ្វើអោយនាងសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃ

-អាចចែករំលែកទាំងរឿងសប្បាយនឹងមិនសប្បាយដល់នាងផង

-កុំយកនាងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកណាម្នាក់អី

-ឈ្លោះគ្នាហើយត្រូវលួងនាងផង

-ធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំលាក់បាំងនាង

-កុំកុហកនាង

ពេលខ្លះមិនមែននាងគ្មានលុយទិញរបស់ប្រើទេ!ហើយក៏មិនមែនមិនមានយើងនាងរស់នៅមិនបាននោះតែ!តែព្រោះតែស្រលាញ់ព្រោះតែចង់ក្បែរចង់ដឹងពីសុខទុក្ខទើបនាងធ្វើបែបនេះ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *