- កម្សាន្ត

នេះបានគេហៅថារៀននៅគុម្ពចេកមែន!​​ សរសេរភាសាកូរ៉េនឹងអង់គ្លេសបានស្អាតណាស់នៅលើធាងចេក!បងប្អូនធ្វើបានទេ!

រូបភាពមួយសន្លឹកត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្តាញហ្វេកប៊ុក​ រូបភាព​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ហើយ​បង្ហាញ​ពី​ក្មេង​ស្រី​ម្នាក់តស៊ូ​ខិតខំ​រៀន​សូត្រ​ដោយ​សរសេរ​អក្សរ​នៅ​លេីស្លឹកចេក. ក្នុង​នោះ​បញ្ជាក់​ថា:ថាមិនធម្មតាមែនប្អូនស្រី​!​ នេះបានគេហៅថារៀននៅគុម្ពចេកមែន!​​ សរសេរភាសាកូរ៉េនឹងអង់គ្លេសបានស្អាតណាស់នៅលើធាងចេក!បងប្អូនធ្វើបានទេ!ស៊ែរផង!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *