- សុខភាព

គួរតែបញ្ឈប់ទម្លាប់ទាំង៩នេះភ្លាម បើមិនចង់ឲ្យតម្រងនោមអ្ន​កខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ…

1-ញ៉ាំ​ផ្អែម​ពេក
​2-ទប់​នោម
​3-ប្រើ​ថ្នាំ​បំបាត់​ការឈឺចាប់​ខុស​ក្បួន

​4-ញ៉ាំ​ទឹក​តិច​
​5-ញ៉ាំ​ប្រៃ​ពេក​
​6-ញ៉ាំ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ច្រើនពេក​

​7-ញ៉ាំ​ប្រូតេអ៊ីន​សត្វ​ច្រើនពេក​
8-ញ៉ាំ​កាហ្វេ​ច្រើនពេក
9-គេង​មិន​គ្រប់គ្រាន់

ប្រភព៖ eangsophalleth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *