កូនខ្មែរម្នាក់នេះប្រឹងហាត់វិជ្ជាគុណ 10ឆ្នាំលើភ្នំទឹកកករុស្សីទទួលបានលទ្ធផលគម្ពីរពីរសន្លឹក ដោយសារអ្នកមានគុណទាំងពីរ នេះជាកាដូរ

ពិតជាមានអារម្មណ៏រំភើបជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់យើងដែលទទួលបានធនធានដ៏កម្រមួយទៀត។ដែលបានបានចំណាយពេលវេលាសិក្សានិងដូចជាការតស៊ូព្យាយាមសិក្សារហូតទទួលបានសញ្ញាបត្រឯកទេសបេះដូងពីប្រទេសរុស្សី។នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ព្រុំ សន្តិភាពបានសរសេរបង្ហោះថា៖

ហាត់វិជ្ជាគុណ 10ឆ្នាំលើភ្នំទឹកកករុស្សីទទួលបានលទ្ធផលគម្ពីរពីរសន្លឹក ដោយសារអ្នកមានគុណទាំងពីរ នេះជាកាដូរ។ក្រោយមកមានការបព្ចេាញមតិអបអរសារទរជាច្រើន។

ចុងក្រោយសូមជូនពរអោយប្អូនជោគជ័យក្នុងការងារនិងភារះកិច្ចបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្រ្គាះអាយុជីវីតរបស់អ្នកជំងឺក្នុងប្រទេសរបស់យើង។សូមអរគុណ ….

        

 

ប្រភព៖ព្រុំសន្តិភាព

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *