- កម្សាន្ត

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ ភ័យមិនស្ទើរទេ កោតតែម្ចាស់ទូកហ៊ាន យកច្រវ៉ាទៅធ្វើបែបនេះ…(មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ពស់Sucuri នៅរស់មួយក្បាលក្រោយពីហូបចំណីបានបង្ហាញខ្លួននៅលើដងទន្លេ Cristalino ។ ពីដំបូងភ្ញៀវទេសចរណ៍បានភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះតែទំហំវាក្រោយពីលេ បចំណីទៅហាក់ មានទំហំធំណាស់គ្រាន់តែពោះវាប៉ោងចង់ប៉ុនទូកបាត់ទៅហើយ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
យ៉ាងណាមិញមានបងប្អូនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនបានបង្ហាញការមិនសូវពេញចិត្ត ដោយសារតែម្ចាស់ទូកទៅប៉ះពាល់វាខណៈវានៅសំងំសុខសោះ ដោយម្ចាស់ទូកយកច្រវ៉ាទូកទៅរុញវាធ្វើអោយវាភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំង។ គួររំលឹកថាសត្វពស់ប្រភេទនេះជាធម្មតាវាមានការក្លាហានណាស់នៅពេលវាតាមចា ប់ចំណីនិងរកចំណីតែនៅពេលវាហូ បឆ្អែតពេញពោះគឺវាផ្លាស់ប្តូរទៅស្លូតភ្លាមៗព្រោះតែវាធ្ងន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្លួនពុំអាចផ្លាស់ទីបានច្រើននិងឆ្ងាយៗនោះឡើយ។
    
បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *