- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

អណ្តើកយក្ស កាលពី១០លានឆ្នាំមុន មនុ​ស្សស្មើនឹងមួយម៉ាត់របស់វាប៉ុណ្ណោះ…(មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាសត្វអណ្តើកជាសត្វល្មូនមួយប្រភេទដែលមានអតចរិតស្លូតបូតនិងមានស្នូកដ៏រឹងមាំគ្រាន់ជាខែលការពារខ្លួនក៏ដូចសម្រាប់រ ស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃ។ ក្នុងនោះសត្វនេះមានជាច្រើនរាប់ទស្សវត្សមកហើយដោយវាត្រូវបានសួនសត្វជាញឹកញាប់និងភាគច្រើនយកវាធ្វើជាសត្វមួយដែលត្រូវដាក់បង្ហាញក្នុងចំណោមសត្វ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាជាច្រើនទៀតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍។

ក្នុងនោះផងដែរថ្ងៃនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាការចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបភាពមួយដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្តាញសង្គមពួកបរទេសយ៉ាងក្រាស់គ្រែល។ សត្វអណ្តើកមួយដែលមានតែស្នូកសល់តាំងពី១០លានឆ្នាំមុន ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាវាមានតាំងពីពេលនោះ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយមានទំហំធំបើប្រៀបធៀបទៅមនុស្សយើងស្មើនឹងមួយម៉ាត់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះ ។
    
បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព​ khbillionaire.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *