- ព័ត៌មានថ្មីៗ

ថ្មីៗ!! អគ្គិសនីកម្ពុជាជូនដំណឹងពីការរអាក់រអួលផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត នៅតំបន់មួយចំនួនពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី0២ ខែសីហា

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរអាក់រអួលផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត ដោយសារការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរតម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនី របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមទីកន្លែង និងពេលវេលា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ។

អគ្គិសនីកម្ពុជា ទោះជាមានការខិតខំថែរក្សា មិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន អាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗ ជៀសមិនផុតដែលអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖

ប្រភព​ sakkarach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *