សូម្បីតែអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែរ ពេលដឹងថា គ្រាន់តែញុំដំឡូងមួយប្រភេទនេះជាប្រចាំសោះក៏ អាចព្យាបាលឈឺចង្កេះរាំរ៉ៃជាដូចគេបេះ ព្រោះតែ…

ជួយព្យាបាល៖ ចុករោយចង្កេះ សាច់ដុំរឹងមាំ ស្គមស្គាំង អាចចៀសបានអាការៈខ្សោយក្រលៀន… ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រុក្ខជាតិ: ដំឡូងឈាមមាន់ផ្នែកប្រើប្រាស់: មើម។រស: មើមស្រស់មានរសជាតិភ្លាវ មានឥទ្ធិពលប៉ូវក្រលៀន។កន្លែងដាំដុះ: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅប្រទេសយើងគេច្រើនដាំនៅតំបន់ជនបទ សំរាប់យកមើមបរិភោគ មើមវាអាចមានទម្ងន់ធ្ងន់អាចដល់ពី ៤-៥គីឡូ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការព្យាបាល៖ គេតែងយកមើមស្ងោរហូបដូចដំឡូងធម្មតា វាមានលក្ខណៈល្អ និងមានជាតិប៉ូវផង។ ព្យាបាលក្នុងជំងឺបាយមិនបាន ស្គមស្គាំង ជំងឺនោមយប់ រវើរវាយ គេយកមើមនេះដាំលាយបបរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួចហូបនឹងមានចិត្តចេះឃ្លាន ហូបបាយឆ្ងាញ់ ឡើងគីឡូ …

Read More

ជួយស៊ែរបន្តៗផង!!! អ្នកម្ដាយដែលសរសៃកូនខ្ចី កុំញុំាត្រីបែបនេះឲ្យសោះ…

គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Mana Heang បានធ្វើការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ដែលគាត់ទើបតែជួបប្រទះមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចា ត់ ទុកថាជាការដាស់តឿនដល់ស្ត្រីដែលទើបនឹងកូនង៉ែតរួច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«សួស្តីម៉ាក៉ៗនៅក្នុងគ្រុបនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះៗ ជូនម៉ាក់ៗ​ក្នុងគ្រុប​ជាពិសេសម៉ាក់ៗ ​​​​​​​​​ដែលសរសៃខ្ចី ​​​​​​​​​​​​​ក៏ដូចជាម៉ាក់ៗ​ដែលអត់​មានចាស់ៗនៅជាមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ចង់ប្រាប់ថាពេលញុំាអីអោយ ប្រ យ័ ត្ន កុំអោយដូចខ្ញុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារតែត្រីនេះម៉ាក់ៗ អើយទាស់ចង់ ងា ប់ 2 យប់ 3 ថ្ងៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ …

Read More

វិធីសាស្ត្របង្កើនទំហំ អា អូ .ន តូ .ច តាមបែបធម្មជាតិ

បុរសគ្រប់រូបចង់បានទំហំ អា អូ .ន តូ .ច ធំ ដើម្បីឱ្យការបះឡើង ខ្លាំ ង ក្លា និង រួ .ម ភេ .ទ បានស្រួល។ ប្រសិនបើរាងកាយអ្នកមានសុខភាពល្អ ហើយចរាចរណ៍ឈាមដើរបានស្រួល អា អូ .ន តូ .ច អាចសមល្មម ខ្លាំងក្លា ហើយធំ។ គ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើឱ្យទំហំ អា អូ …

Read More

រឿងហេតុចម្លែកកើតឡើងចំពោះ ប្រុ ស ៗក្រោយពេល រួ .ម ភេ .ទដែលស្រីៗមិនដែលដឹង!!!

មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងពេល គូ ស្នេ ហ៍ ទាំង2 ប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍។ អារម្មណ៍ផ្សាភ្ជាប់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង ភាព រ៉ូ មែ ន ទិ ច កា ន់ តែច្រើនឡើងក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ អាចធ្វើឱ្យដៃគូរបស់អ្នកអស់អារម្មណ៍ជាពិសេសក្រោយពេលសម្រេច កា .ម ។ …

Read More

តើ បុ រ ស ត្រូវបំពេញ ចំ ណ .ង់ អ្វីខ្លះឲ្យ នា ង អំឡុងពេលនៅ លើ គ្រែ ?

សិ .ច គឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សរាល់រូប អាចទ្រង់ញាណដឹងដោយខ្លួនឯង ពោលគឺចេះដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកបង្រៀន ។ ដោយហេតុនេះ ទង្វើក្នុងសកម្មភាពពួកគេម្នាក់ៗ អាចនឹងខុសឆ្គងខ្លះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភាគី បុ រ ស គឺជាតួអង្គដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយគួរស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់ ថាតើស្ត្រីជា ដៃ គូ ច ង់ បានអ្វីខ្លះ ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១-ការ ថើ ប ៖ ថើ ប …

Read More

រវល់យ៉ាងណាក៏ដោយ ប្តី ប្រ ពន្ធ កុំ ភ្លេ ច “កា រ រួ .ម ភេ .ទ ”

ជីវិ ត សិ .ច រស់ រវើក ពិតជាសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ ជី វិ ត គូ ប៉ុន្តែ មិនមែនមានន័យថា អ្នកត្រូវធ្វើ វារាល់ថ្ងៃនោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ អ្នកជំនាញបានណែនាំថា កា រ រួ .ម ភេ .ទ ម្ត ងក្នុ ង មួយសប្តាហ៍ អា …

Read More

គួរឱ្យខ្លាចណាស់!នារីអាយុ 30ឆ្នាំម្នាក់ ផឹកកាហ្វេ ១០ពែងរាល់ថ្ងៃ ក្រោយធ្វើតេស្តបង្ហាញឆ្អឹងរបស់នាង ប្រៀបដូចជាស្ត្រីវ័យចំណាស់អីចឹង

ការញ៉ាំកាហ្វេ អាចចាត់ថាជារឿងសំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន ជាពិសេសនាពេលព្រឹក នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនទាន់ស្វាងពីងងុកដេក ហើយត្រូវការជាតិកាហ្វេអ៊ីន។ ទោះជាយ៉ាងណា នេះត្រូវបានគេនិយាយថាយកល្អបំផុតកុំញ៉ាំកាហ្វច្រើនពេក ដែលអាចមិនល្អសម្រាប់សុខភាពនោះទេ។ ជាក់ស្ដែង ស្ត្រីម្នាក់អាយុ ៣០ឆ្នាំ ឈ្មោះ Han Xiao មកពី Wuhan ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យមួយ ត្រូវបានរកឃើញថា បានទទួលរងផលវិបាក ខណៈពេលដែលនាងបានឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ និងក្អកធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលជាងកន្លះខែមក។ Han Xiao គឺជាអ្នកញៀនកាហ្វេ ហើយរឿងដំបូងដែលនាងនឹងធ្វើនៅពេលដែលនាងមកដល់ការិយាល័យគឺ ឆុងកាហ្វេមួយពែង។ នាងផឹកច្រើនជាង ១០ពែងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសនៅក្នុងការិយាល័យ ហើយចូលចិត្តកាហ្វេខ្មៅណាស់។ …

Read More

៤ ក្បា ច់ ដែល ម នុ ស្ស ប្រុ ស ចូលចិត្តខ្លាំងបំផុត!

តើចង់បន្ថែមគ្រឿងសម្រាប់ការងារ លើ គ្រែ ទេ? ច ង់ ធ្វើឲ្យយប់របស់គាត់ក្លាយទៅជាយប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទេ? សាកល្បងនូវ ក្បា ច់ ទាំង ១៧នេះអ្នកអាចធ្វើឲ្យក្លាយទៅជា ម នុ ស្ស ឆ្កួ .ត នឹង ស្នេ ហាបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាការពិតបំផុតដែលថាការ រួ .ម ភេ .ទ គឺការបង្ហាញនូវសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុត ជាពិសេសលើសលុបទៀតនោះគឺការប្រើ ក្បា …

Read More

តិចនិច ៤យ៉ាងធ្វើឱ្យស្វាមីមាន អា រ ម្ម ណ៍ ចង់ ឡើ ង គ្រែ ជាមួ យ អ្ន ក ឡើងវិញ

តើសព្វថ្ងៃនេះអ្នកចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ថា ស្វាមីរបស់អ្នកមានចំ ណ ង់ ត .ណ្ហា ផ្លូ .វ ភេ .ទ ខុសមុនទេ? តើអ្នកភ្លេច ឬនៅថា អា អូ .ន តូ .ច របស់គាត់មានលក្ខណៈបែបណានៅក្នុងពេលរាត្រី? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើអ្នកកំពុងតែឡើងគីឡូមែនទេ? កុំបារម្ភអី នេះមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ដើម្បីឱ្យស្វាមីមានចំណង់ ត .ណ្ហា ត្រលប់មកដូចដើមវិញគឺ ត្រូវបង្កើនសម្រស់ភាពទាក់ទាញរបស់ខ្លួនអ្នក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ …

Read More

រួ .ម ភេ .ទ ក្នុងថ្ងៃម ក រ ដូ .វ អាចធ្វើឱ្យ ស្ត្រី មា ន ផ្ទៃ ពោះ ដែ រ ទេ ?

ពិ ត ប្រាកដណា ស់ ស្ត្រី ជា ច្រើ ន មិ នថាពួ ក គេកំ ពុ ងព្យាយាមច ង់មា នកូ ន ឬ ក៏ អ ត់ ទេ តែតើស្ត្រីអាចមានផ្ទៃពោះទេ នៅពេលនាងរួ .ម ភេ .ទ ចំ ថ្ងៃនា ង …

Read More