ប្រពន្ធ​ឈឺ​ធ្ង​.ន់​ គ្មានលុយ មិនដឹងទៅពឹងនរណា ក៏ដាច់ចិត្តទៅ​ខ្ចី​លុ​.យ​បងប្រុស ស្រាប់តែ​បងថ្លៃ​មិន​អោយ ​ក្រោយ10​ឆ្នាំ​ក្រោយមកសុំពឹងវិញក៏..

កាល​ខ្ញុំ​នៅ ជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី​3 ខ្ញុំ​ក៏​ត្រូវ​ឈប់​រៀន​ហើ យ​បង្ខំចិត្ត​ទៅ​ធ្វើ ការ​ដោយ សា​ខ្វះ​លុយ ខ្ញុំ​ខំ​ធ្វើ ការ​រហូត​តែ​មិ ន​សូវ​បា ន​ប្រា ក់​ខែ​ថ្លែ​ព្រោះ គ្មាន​ស ញ្ញាប​ត្រ ខ្ញុំ​ខំធ្វើការ​13​ឆ្នាំ​លុយ​បាន​តែ​មួ យ​ចាយ​នឹង​សល់ បន្តិច បន្តួច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃមួយ.​ខ្ញុំ​ក៏​ស.ម្រេចចិត្ត យក​ប្រ ពន្ធ​ដោយ​មិ ន​បា ន​រៀប​ការ​អ្វី​ឡើ​យ​នា ង​ជា អ្នក​ភូមិ​ជាមួយ​ខ្ញុំ ហើយ​រៀន​អត់​ចប់ ដូច​គ្នា ប្រាក់ខែ យើង​បាន​តិច​ដូច​គ្នា …

Read More

អស្ចារ្យមែនទែន! ទីបំផុតកូនខ្មែរកូនខ្មែរ អាចផលិតកុំព្យទ័រយូរដៃមានរាងស្ដើងស្អាត សូម្បីបរទេសសសើរមិនដាច់ពីមាត់… (មានវីដេអូ)

នៅ​ក្នុង​កិច្ច ​ស ម្ភាសន៍​ជា មួយ Business Cambodia កាលពី​ឆ្នាំ ២០ ១៧ កន្លង​ទៅ​នេះ លោក ធុ​ល រិ​ទ្ធី ស្ថាបនិក Small World បាន​លើក​ឡើង​ថា កាល​នៅ​រៀ ន​លោក​បាន ចំណាយពេល​ចូល​ប ណ្តា​ល័យ​ស្រាវជ្រា វ​ច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជា​ពិសេស​ ចំណាយពេល​រៀន​ជំនាញ​ ផ្សេង​ៗ​ទាក់ទង​នឹង​បច្ចេ កវិទ្យា​ដោយ ​ខ្លួនឯង​តាម ​អ៊ី​ន​ធឺ​ ណេ​ត​និង​បា …

Read More

គួរអាន៖ ពិតជាត្រូវណាស់ ការរាប់អាន ឬសេពគប់មនុស្ស ក៏មិនខុសពីអត្ថន័យក្នុងរូបដែរ

បុរសម្នាក់នេះ បានដឹកសំបកកង់ឡានជាច្រើន តែសំណាងមិនល្អ ក៏បានបែកកង់ឡានដែលកំពុងដឹកទៅវិញ ។ មានសំបកកង់ជាច្រើន តែបែរជាមិនអាចជួយដូរកង់ឡានរបស់ខ្លួនឯងបានទៅវិញ ដោយសារគ្មានសំបកណាមួយ ត្រូវជាមួយយ៉ាន់ឡានរបស់គាត់ អកុសលមែនពូ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 1) ការសេបគប់រាប់អានមនុស្សក៏មិនខុសគ្នាដែរ ពេលសប្បាយផឹកស៊ី ច្រៀងរាំ សើចក្អះក្អាយ ពួកម៉ាកប៊នផើនរាប់៣ថ្ងៃមិនអស់ តែពេលមានបញ្ហា រកម្នាក់មកជួយគ្នា ពេលមានអាសន្នមិនបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 2)ការរាប់អានមនុស្សក៏ត្រូវមានសិល្ប:និងជំនាញដែរ មនុស្សណាគួររាប់ មនុស្សណាគួរដើរចេញ កុំស្អប់គេ ព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗ មានរបៀបក្នុងការរស់នៅផ្សេងៗគ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយើងមើលទៅគេ …

Read More

ឆុតដល់ម្លុឹង! គ្រាន់តែរើសយក មួយចំណិត ដែលយើងពេញចិត្ត នោះនឹងដឹងពីចរិតពិសេស​ៗ រឿង​ស្នេហា​ ហើយនិងរឿងអស្ចារ្យ…

១.​ ចំំណិត​ទី​ ១​៖ អ្នក​មាន​ភាព​ ចាស់ទុំ​ ចូលចិត្ត​ភា ព​គង់វង្ស ​ពេល​ធ្វើ​អ្វី​មួ យ​តែង​តែ​ប ញ្ចេញ​អស់​ពី​ សមត្ថភាព​ដើម្បី​ ជា​ទី​ចាប់​អារម្មណ៍​។​ អ្នក​មាន​អាថ៌កំបាំ ង​ច្រើន​ និង​រក្សា​កា រ​សម្ងាត់​បាន​យ៉ាង​ល្អ​។​ អ្នក​មាន​ ភាព​នឹងធឹង​ទើប​ម នុស្ស ​ជុំវិញ​ខ្លួន​ទទួ ល​បាន​ភាព ​កក់​ក្តៅ​ពី​អ្នក​ ព្រោះ​អ្នក​មា ន​ភាព​មេត្តា​ និង​យល់​ទុក្ខ ​ធុរៈ​អ្ន ក​ដទៃ​ជានិច្ច​។​ មិន​ខ្វល់​ថា​គេ​មក​ពី​ណា​ទេ​ ល្អ​ឬ​មិន​ល្អ​អ្នក​តែង​ តែ​គិត​វិជ្ជមាន​មុន​ជានិច្ច​ …

Read More

មិនគួរអោយជឿមែន! បរទេសដឹងហើយក្រវីក្បាល ព្រោះមហាក្សត្រខ្មែរ សង់ប្រាសាទ បុកគ្រឹះតាមតារាសាស្ត្របែបនេះ.. (មានវីដេអូ)

ភាព​អ ស្ចារ្យ​នៃ​ក្រុម​ប្រាសា ទបុរា ណ​ខ្មែរ ទឹកដី​អង្គរ មិនមែន​កសាង​ ដោយ ​ផ្អែក​តែ​ទៅ​តាម​ជំនឿ ​សាស នា​ប៉ុ​ ន្នោះ​ទេ តែ​ការ​ក សាង​មា ន​លក្ខណៈ វិទ្យាសាស្ត្រ តារាសាស្ត្រ នឹង​ភូមិសាស្ត្រ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នក​ស្រាវ ជ្រាវ​នៅ​តែ​មិន​ អាច​រក​ចំលើ យ​បាន​នៅ ឡើយ​ថា បុព្វបុរស​ខ្មែរ​ អាច​កសាង​ក្រុ ម​ប្រាសា ទ​ទាំងឡាយ ដោយ​យក​គំរូ​រូប រាង​តាម​ក្រុម ​ផ្កាយ​ …

Read More

ជោគវាសនា​របស់មនុស្ស​ដែលមាន ខ្សែ​បាតដៃ​រាង​ជា​អក្សរ M ទើបដឹងថាមានលក្ខណៈ​ពិសេស​យ៉ាងនេះសោះ

តាម​ត ម្រា​ចារ មក​ថា ខ្សែ​បាតដៃ បាន​ប្រាប់​យើ ង​ឱ្យ ដឹង​ពី​ចរិត លក្ខណៈ និង​ជោគ វាសនា​រប ស់មនុស្ស​គ្រប់​រូប ប៉ុន្តែ​អ្នក​ដែ ល​មាន​ខ្សែ​បាត ដៃ​រាង​អ ក្សរ M គឺ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជាងគេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​ក្បួន​ទស្ស ន៍​ទាយ ខ្សែ​បាតដៃ មនុស្ស​ដែល​មាន​ខ្សែ បាតដៃ​បែប​អ ក្សរ M នេះ​គឺ​មាន​ញាណ ពិសេស ប្លែក​គេ​តាំ …

Read More

ចិត្តខ្លាំងមែន! ឪពុកមិនអោយរៀបការ សុខចិត្តចោលកេរ្តិ៍មរតក ខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារ ព្រោះតែមនុស្ស​ប្រុស​ម្នាក់ ស្រាប់តែចុងក្រោយ…

តាម​ពិត​ ទៅ​ស្នេហា​ពិត ​ប្រា​ដក​ស្មាន​តែ​ កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​រឿង ​ប្រលោម លោក​តែ​ប៉ុ ណ្ណោះ ប៉​ន្តែ​ឥឡូវនេះ​មា ន​ពិ តមែន​។​ តោះ​យើង​ក្រ ឡេក​ទៅ​មើល ​រឿង​មួយ​ដែល​បា ន​កើតឡើង ​ក្នុង​ប្រទេស ​ម៉ា​ឡា​សី​ុ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្ត្រី​មា្ន​ក់​ដែ ល​ជា​កូន​អ្ន កជំនួញ​ដ៏​មាន​ប្រជា ប្រិយភាព និង​ជោគជ័យ​ម្នា ក់​ក្នុង​ប្រ ទេស​បាន​ប្រ កាស មិន​អោយ​មរត ក​ទៅ​អោ យ​នាង​។​ដោយសារ​តែ​នា ង​មិន​ព្រម​ធ្វើ​តាម​ ការ​ណែនាំ ​របស់​ …

Read More

កុំទាន់​ស្លន់ស្លោអី​! ពេល​ឆ្កែ ឬ ឆ្មា​ខាំ កុំ​ភ័យ​រហូត​បាត់​ម្ចាស់​ការ ត្រូវធ្វើ​រឿង​នេះ​ជាប្រញាប់ ទើប​ផុត​គ្រោះថ្នា.ក់

ឆ្កែ​ខាំ និង ឆ្មា​ខាំ ឬ ខ្វាច សុ ទ្ធតែ​មាន​ ហា​នី​ភ័យ​នៃ ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួ ត​បាន ដូច្នេះ​សូម ប្រយ័ត្ន​ឱ្យ​បាន​មែន ទែន ចៀសវាង​កុំឱ្យ​ស ត្វ​ទាំ ងនេះ​ខាំ​បាន ។ យ៉ាងណា មិញ បើ​ពេល​ត្រូវ​សត្វ​ចិ ញ្ចឹម​ទាំង នេះ​ខាំ ភ្លាម​ៗ​អ្នក ​មិន​ត្រូវ​ភ័ យ​ញ័រ​ដៃ​ស្ល ន់ស្លោ​រ ហូត​បាត់ ​ម្ចាស់ ​ការ​ដែរ ដោយ​ព …

Read More

ស្លុ.តចិត្តមិនស្ទើរ! នារីម្នាក់ស្អាតប្រៀបដូចតារា តែ​ព្រោះចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​របស់​ទាំងនេះ ក្លាយទៅជា​មើលមិនស្គាល់ រហូត​ដល់…

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​៖ មាន​គណនី​ ហ្វេ​​ស​ប៊ុ​កមួយ​ បាន​ចែករំលែ ក​បទ​ពិសោ ធន៍​ទុកជា​ សារ​ ដាស់តឿន​ក្រើនរម្លឹក និង​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន ទាក់ទង​នឹង​មិត្ត​ភ័ក្ដិ​រប ស់​ខ្លួន​ម្នា ក់​មា ន​ជំងឺ​ក្រពះ រលាក​ពោះវៀន​រ៉ាំរ៉ៃ ឈឺ​ជា​ៗ រហូត​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ធ្ងន់​គ្រូពេទ្យ​ជួយ​សង្គ្រោះ​លែង​បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បណ្ដាល​ឲ្យ​បា ត់បង់ ​ជី វិត​ទាំង ​វ័យក្មេង​កា លពី​ពេល​កន្លង​ទៅ​ថ្មី​ៗ​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រួសារ សាច់ញាតិ បងប្អូន មិត្តភក្តិ​មា ន​ក្តី​សោកស្ដា យ​ជា​ខ្លាំង ព្រោះ​នាង​កា …

Read More

ឆ្នាំ​ ថោះ ច រកា វក ឆ្លូវ ជូត លាភជ័យសិរីសួស្តីក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ 24,25,26 ត្រូវតែជួបសំណាង

យោង​តាម​ហោរាសាស្ត្រ​ចិន​សែ​ដែល​ល្បី​បំផុត​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា ឆ្នាំ​ ថោះ ច រកា វក ឆ្លូវ ជូត លាភជ័យសិរីសួស្តីក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ 24,25,26 ​សម្បូរលុយចាយហូរហៀរ គ្រោះភ័យ​ទាំងឡាយ​ក្លាយជា​ល្អ ហេង​ហេង លាភ​តូច​ធំ​ចូល​មក មានសំណាង​ ជីវិត​ដ៏​មាន​សិរី​សួស្តី ទទួល​លាភ​សំណាង​ឥឡូវនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំច​៖ លោក​អ្នកមាន​លាភ​មាន​លុយ​ហូរ​ចូល​ដូច​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ពីលើ​មេឃ​។ តាម​ទំនាយ​កំពូល​ហោរា​ចិន​បាន​បង្ហាញ​ថា​មាន​លាភ​ធំ​លុយ​ធំ​ហូរ​ចូល​កាន់តែ​ខ្លាំង​រាសី​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្វី​តែង​ផ្តល់​ផល​ល្អ​និង​ទទួល​បាន​ផ្លែផ្កា​តប​មក​វិញ​យ៉ាង​គាប់ប្រសើរ​។​ រាល់​ការងារ​រក​ទទួលទាន​មាន​លាភ​មាន​លុយ​ចូល​ច្រើន​និង​មាន​អ្នក​នាំ​ប្រាក់​មក​ឱ្យ​ដល់​ផ្ទះ​។​ពណ៌​នៃ​លាភ​សំណាង​ពណ៌​ក្រហម​, លេខ​នាំ​សំណាង​លេខ​១៩​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំរកា​៖ ការងារ គួរ …

Read More