- កម្សាន្ត

កសិករម្នាក់យកសាច់ជ្រូក៣ជាន់ មួយដុំដាក់ចូលទៅក្នុងព្រែក លុះ១០នាទីក្រោយមក ស្រាប់តែជួបរឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយ

កសិករក្រីក្រម្នាក់ដោយហេតុតែឃើញមាត់ត្រីចម្លែកនៅក្នុងព្រែកនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ ទើបសម្រេចចិត្តទៅផ្សារទិញសាច់ជ្រូកបីជាន់មួយដុំយកមកពិសោធន៏មើល ថាតើក្នុងព្រែកនេះមានត្រីអ្វីចម្លែកបានជាមាត់ប្លែកៗអញ្ចឹង។ ក្រោយពីចងភ្ចាប់នឹងសន្ទូចអបជាមួយដងសន្ទូចរួចហើយគាត់ក៏ទម្លាក់ចុះទៅក្នុងព្រែក។ ក្រោយមកប្រហែលជា១០នាទី គាត់ក៏បានស្រង់សាច់ជ្រូកនោះពីទឹកស្រាប់តែឃើញបង្កងជាច្រើនមកស៊ីសាច់ជ្រូករបស់គាត់តែម្តង។ បើនិយាយទៅដូចជាយ៉ាងដែរ ដែលគាត់មានគំនិតប្លែកបែបនេះទៅវិញ ហើយគាត់ក៏បន្តធ្វើបែបនេះរហូតចាប់បានបង្កងជាច្រើនក្បាលបន្ថែមទៀតផងដែរ។

- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

រន្ធត់ណាស់ ចេះតែឆ្ងល់! ឃើញក្រហមៗពីចំណាយមិនច្បាស់ជាអ្វី ដល់ដឹងការពិតចុះទៅជួយភ្លេត

ឥណ្ឌា៖ កាលពីពេលថ្មីៗបើយោងតាមប្រភពវេបសាយមួយបានអោយដឹងនារីម្នាក់បានដើរលេងនៅមាត់ស្រះមួយកន្លែង ដំបូងឡើយចេះតែឆ្ងល់ឃើញក្រហមៗវើកៗពីចំងាយ មិនដឹងថាជាអ្វីអោយពិតប្រាកដលុះដល់ចូលទៅជិតក៏នៅមិនទាន់ច្បាស់ ក៏ស្រែកអោយគេជួយ រហូតដល់មាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បុរសម្នាក់ ដាច់ចិត្តចុះស្រង់ក៏ដឹងថាគឺសត្វឆ្កែដ៏គួរអោយអាណិតទល់តែសោះ។ ក្រោយពីជួយសង្គ្រោះរួចនារីម្នាក់នោះក៏បានយកវាទៅចិញ្ចឹមរហូតដល់ឆ្កែនោះមានសភាពដូចដើម ឯអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមវិញសរសើរដល់ការជួបសង្គ្រោះ និងបញ្ចេញមតិថាបើនាងជួយមិនទាន់ទេ ឆ្កែមួយក្បាលនេះប្រហែលជាបាត់បង់ជីវិតហើយ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភព៖topnewskh

- កម្សាន្ត

ឆ្នាំ ២០២៣ គ្រូទាយល្បីនៅថៃ ទាយថាមានយក្សកាចធ្វើឱ្យមនុស្សមានគ្រោះភ័យ ហើយជាឆ្នាំសម្បូរភ្លើង និង ការផ្ទុះផ្សេងៗ

គ្រូ Plai គឺជាអតីតគ្រូទាយល្បីមួយរូបរបស់ថៃ ដែលមកទល់ឥឡូវនេះបានទៅសាងបួសជាភិក្ខុនី តែក៏នៅតែឆ្លៀតទាយលើហេតុការណ៍ជាច្រើន ជាពិសេសនៅឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខនេះ គ្រូ Plai ក៏បានទារឿងរ៉ាវមួយចំនួនផងដែរ​ ដែលធ្វើឱ្យមហាជនស្តាប់ហើយព្រឺសម្បុរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រូ Plai បានទាយថា ឆ្នាំ ២០២៣…

Read More

- កម្សាន្ត

ប្រឡងបាក់ឌុបជាប់និទ្ទេស C ចាន់ សុបញ្ញា ប្រាប់ពុកម៉ែយ៉ាងរំភើបថាកូនប្រុសធ្វើបានហើយ

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា បានប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បាក់ឌុប នៅទូទាំងរាជធានី និង ខេត្តកណ្តាល ដោយឡែកសម្រាប់បណ្តាខេត្តនានា ត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ…

Read More

- កម្សាន្ត

អាង សុជាតា ថាខំប្រឡងជាប់និន្ទេស D ហើយ នៅតែមានគេរិះគន់ ចុះទម្រាំធ្លាក់ប្រហែលគេជាន់កប់ដី…

លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បាក់ឌុប សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ប្រកាសជាសាធារណៈទូទាំងប្រទេសហើយនៅថ្ងៃទី ២២-២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ហើយក្នុងនោះគេក៏សង្កេតឃើញសិល្បករ សិល្បការិនីល្បីៗមួយចំនួនដូចជា តារាសម្ដែង អាង សុជាតា, ពេជ្រ…

Read More

- កម្សាន្ត

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង! សោកស្តាយណាស់ សាស្ត្រាចារ្យ នូ សណ្តាប់ តួអង្គសំខាន់រឿង «ទឹកចិត្តម្តាយ» ទទួលមរណ-ភាពហើយ….

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នេះ តាមរយៈផេក «» បានបង្ហោះដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយ ដែលតារាសម្តែងជើងចាស់ និង ជាសាស្ត្រាចារ្យឯកទេសល្ខោននិយាយ អ្នកគ្រូ នូ សណ្តាប់ បានទទួលមរណភាព។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈផេកខាងលើបានឱ្យដឹងថា…

Read More

- កម្សាន្ត

លទ្ធផលបេក្ខជនបាក់ឌុប វ័យជិត ៦០ ឆ្នាំចំណាស់ជាងគេ​ អ៊ំស្រី ហែម ស៊ីណាត បានចេញហើយគឺ…

មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នូវបេក្ខជនប្រឡងចាស់ជាងគេ មានអាយុ ៥៦ ឆ្នាំ ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ គឺអ៊ំស្រី ហែម ស៊ីណាត មានលេខតុ 494 នៅមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នេះ…

Read More

- កម្សាន្ត

បទ «ឈា.,មខ្មែរ-Khmer Blood» របស់ វណ្ណដា ជាប់ Best Asian Album 2022 របស់ NME…(មានវីដេអូ)

អ្នកគាំទ្រកំពូលតារាចម្រៀងរ៉េប វណ្ណដា ច្បាស់ជាបានទទួលស្គាល់មកហើយនូវស្នាដៃនិពន្ធ និង ការច្រៀងរបស់លោក រហូតត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថា តារាចម្រៀងរ៉េបប្រចាំផលិតកម្មបារមីរូបនេះ ជាសិល្បករវ័យក្មេងមួយរូប ដែលបានធ្វើឱ្យក្រៅប្រទេសបានស្គាល់ពីឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជាក្នុងយុគសម័យកាលថ្មី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាការពិត កន្លងមកបទចម្រៀងជាច្រើនបទរបស់ វណ្ណដា បានផ្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។ លើសពីនោះ បទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់លោក…

Read More

- កម្សាន្ត

រំភើបជំនួស !អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានស្កាត់ទៅជួប ស្រីណាត់ ដល់ផ្ទះហើយ ថែមទំាងប្រាប់រឿងមួយទៀតថា “ក្មួយរៀនផង​ ស៊ីឈ្នួល លាងម៉ូតូផង, អនាគត ក្មួយចង់ធ្វើ…” (មានរូបភាពច្រើន)

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកជំទាវ ឧកញ៉ា ទ្រី ដាណា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ផ្ទះជញ្ជាំងស័ង្កសី ធ្លុះធ្លាយដោយកន្លែង តែជាទ្រនំដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់ប្អូនស្រី ភាព ស្រីណាត់ ប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ឆ្នាំនេះ ប្រឹងបន្តទៀត សរសើរការតស៊ូរបស់ប្អូនស្រីណាស់ នៅខាងវាលរេញ ខេត្តព្រះសីហនុ! នាងខ្ញុំនឹងជួយថវិកាខ្លះ…

Read More

- កម្សាន្ត

មហាសំណាង ! គ្រួសារក្រីក្រលំបាកពេក ស្រីណាត់ ស្ទើរតែឈប់រៀនទៅហើយ តែពេលនេះ បានប្រឡងជាប់ បាក់ឌុប និទ្ទេស A ចែដាណា ប្រកាសនឹងធ្វើរឿងនេះជូនហើយ នោះគឺ…(មានរូបភាពច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកជំទាវ ឧកញ៉ា ទ្រី ដាណា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ផ្ទះជញ្ជាំងស័ង្កសី ធ្លុះធ្លាយដោយកន្លែង តែជាទ្រនំដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់ប្អូនស្រី ភាព ស្រីណាត់ ប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ឆ្នាំនេះ ប្រឹងបន្តទៀត សរសើរការតស៊ូរបស់ប្អូនស្រីណាស់ នៅខាងវាលរេញ ខេត្តព្រះសីហនុ! នាងខ្ញុំនឹងជួយថវិកាខ្លះ សម្រាប់ការសិក្សាបន្ត”។…

Read More