អានគ្រាន់បានជាគតិអប់រំ!! មហាសេដ្ឋីកំណាញ់ម៉ៅស្វិត ដល់មានជំ.ងឺ.ជិ.តស្លា.ប់ទើបស្តាយក្រោយ ហើយបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិទំាងអស់ ដោយសារតែ….

កម្សាន្ត ៖ កាល​​ ពី​សម័យ មួយ​នោះ មាន ​មហា សេដ្ឋី​កំពូល​កំណាញ់​ម៉ៅ ស្វិត​ម្នាក់ ហើយភាព​កំណាញ់ ​ស្វិត​របស់គាត់​ល្បី​រន្ទឺ​យ៉ាងខ្លាំង មិនដែល​ចែករំលែក​អ្វី​ឱ្យ​នរណា ម្នាក់​ឡើយសូម្បីតែ បុណ្យទាន ការងារ​សប្បុរសធម៌​ក៏​មិនដែល​បរិច្ចាគដែល អ្វីដែលចំឡែក គឺគាត់គា្មនប្តីនិងកូនព្រោះ​ខ្លាច​ថា​ប្តី នឹងកូន​បំផ្លាញ​ទ្រព្យសម្បត្តិរ​បស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃមួយ​មហាសេដ្ឋី​​ បាន​ធ្លា ក់ខ្លួន​ ឈឺ ជា​ជំងឺ​ដែល​ព្យាបាល​មិនជា ពេល​ដឹងថា ជីវិត​នឹង​លែង​រ.ស់នៅ​បាន យូរ​ទៀតហើយ​នោះ គាត់​ក៏​ចាប់ផ្តើម​ចូល​វត្ត​ បាន​ស្តាប់ធម៌​ពី​ព្រះ សង្ឃច្រើនឡើង។ ស្ថិតក្នុង​វារៈ​ជិត​អស់​សង្ខារ​បែបនេះ គាត់​ក៏​ចេះ​គិត​ឡើង ទើប​សម្រេចចិត្ត​បរិច្ចាគ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ទាំងអស់​ឱ្យទៅ​មូលនិធិ​សប្បុរសធម៌។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចហើយ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៃ​ជី.វិត​ក៏​មកដល់ មហាសេដ្ឋី​នោះដេក​ដ.កដង្ហើ.មខ្សោ.យៗ អស់សង្ឃឹម​នៅលើ​គ្រែ គាត់​និយាយ​យ៉ាង​តូចចិត្ត​ជាមួយ​ព្រះសង្ឃ​ដែល​គង់​មើល​អាការ​នៅក្បែរ​គ្រែ​នោះ​ថា “ព្រះ​តេជគុណ ហេតុ​អី​បាន​អ្នកស្រុក អ្នក ភូមិ​គេ​នៅតែ​ចោទប្រកាន់​ខ្ញុំកូណា​នៅក្នុង​ផ្លូវ​មិនល្អ​ទៀត ទាំង​ខ្ញុំ​បានប្រគល់​មរតក​ទាំង​អស់​ទៅឱ្យ​មូលនិធិ​សប្បុរសធម៌​ហើយ​នោះ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាង​ខ្ញុំ ទាំង​រូបខ្ញុំ​បានផ្តល់​ប្រយោជន៍​គ្រប់ផ្នែក​ឱ្យទៅ​មនុស្ស​អស់ហើយ ទាំង​សាច់ទាំង​គ្រឿងក្នុង ឆ្អឹ.ង​ក៏​យកទៅ​ធ្វើ​ស៊ុប​ទៀត សូម្បីតែ​រោម​ក៏​គេ​យកទៅ​ធ្វើ​ជក់​លាប​ពណ៌​ដែរនោះ” គោ​ឆ្លើយថា ព្រោះថា ជ្រូក​ឯង​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ដល់​គេ​ក៏​នៅពេលដែល​ស្លាប់​ហើយ​ប៉ុណ្ណោះ ចំណែក​ខ្ញុំ​ពេល​នៅរស់ ខ្ញុំ​ជួយ​ធ្វើការ​មនុស្ស ផ្តល់​ទឹកដោះ​ដល់​មនុស្ស​បាន​រហូត​មួយជីវិត​ហ្នឹង​ណា៎”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាសេដ្ឋី​ស្តាប់​ចប់​ហើយ ក៏​ងក់ក្បាល រលីងរលោង​ទឹកភ្នែក​បង្ហាញ​អាកា​រថា​ទទួលស្គាល់​ការពិតហើយ រួច​ក៏​ដាច់ខ្យ.ល់​ស្លា.ប់ទៅ​យ៉ាង​ស្ងប់ស្ងៀម៕ នេះគ្រាន់តែជាអត្ថបទអប់រំខ្លីតែប៉ុណ្ណោះតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះសាច់រឿងខាងលើ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​