- កម្សាន្ត

ឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារឹទ្ធ មនុស្ស autist អាចបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អមិនចាញ់អ្នកឯទៀតឡើយ!

តាមរយៈឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារឹទ្ធបានអោយដឹងតាមរយៈបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា មនុស្ស autist តែមានឆន្ទៈយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងជីវិត ។

ឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារឹទ្ធ បានផ្តល់ឱកាសអោយយុវជនអូទីសឹមម្នាក់ បម្រើការងារនៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង ដែលគាត់មានសម្ថភាពបំពេញការងារយ៉ាងល្អមិនចាញ់អ្នកឯទៀតឡើយ ។

ឯកឧត្តម បានបន្ថែមទៀតថា ជីវិតជាការតស៊ូ ហើយ អ្នកមានឆន្ទៈតស៊ូ ជាអ្នកមានជោគជ័យ ! ។

ប្រភពពី phengvannaknews